Over inschrijvingsgelden en zo…

Over inschrijvingsgelden en zo…

Belasten ≠ minder subsidiëren

Dat kamerlid Peter De Roover enkele honderden euro inschrijvingsgeld meer moet betalen voor de hogere studies van zijn zoon kan ik bezwaarlijk een asociale maatregel noemen.

 

De Vlaamse regering is van start gegaan en in de kranten verschenen prompt allerhande voor de gelegenheid samengestelde gezinnen waarvoor berekend werd wat het Vlaamse regeerakkoord hen zal kosten. Hoe hoger de ‘prijs’ bij zo’n oefeningen, hoe spectaculairder. Werden daarom gezinnen samengesteld met hoger onderwijs volgende kinderen in het eigen maar nog niet afbetaalde huis? Mooie gezinnen, dat zeker, maar per definitie de enige representatieve of de meest armlastige?

 

Even de basiscijfers bekijken, kan helpen om het juiste perspectief te krijgen. Deze Vlaamse regering moet 1,4 miljard euro besparen, willen of niet. Er bestaat zo iets als een Europees kader én de doelstelling om de Vlaamse rekeningen  een beetje op orde te houden. Daarnaast wil deze Vlaamse regering, eens op kruissnelheid, een miljard vrijmaken waarvan de helft voor welzijn en de andere helft voor economische stimulansen.

 

Die 2,4 miljard moet, hoe we het ook draaien of keren, bij elkaar gebracht worden door 6,5 miljoen Vlamingen. Dat komt neer, zo leert elk rekentoestel, op 370 euro per Vlaams hoofd. (Ook als de factuur naar de bedrijven wordt doorgeschoven, staan er echte mensen van vlees en bloed aan het eind van de rij als betalers.) Daarvan gaat 70 euro naar welzijn, 70 euro naar economische ondersteuning en de overige 230 euro moet het begrotingsgat dichtrijden.

 

De factuur zou bijvoorbeeld kunnen worden betaald met een of andere belastingverhoging van 370 euro per hoofd, of 1480 euro voor een gezin van vier mensen. Die keuze wordt niet gemaakt. Naar het model van ‘de vervuiler betaalt’, opteert deze regering voor het idee ‘de gebruiker betaalt’ (een beetje meer).

 

Voortstuderen

 

Universiteiten en hogescholen moeten wat subsidies laten vallen. Hoe zij zullen omgaan met de lagere overheidstussenkomst, zal nog blijken. De kans zit er in dat het inschrijvingsgeld aan de hogeschool voor mijn zoon van 600 euro wordt opgetrokken naar bijvoorbeeld 1000 euro. Dat zou meteen betekenen dat hij – zijn ouders in feite – geen 4% van de totale organisatiekost zelf zal dragen maar zowat 6,5%.

 

De Vlaamse regering had het bedrag uit de begroting kunnen halen. Dan moesten mijn buren zonder studerende kinderen meebetalen, omfloerst via de belastingen. (Doen ze nu dus nog, want zij leggen bij om aan die 93,5% overheidsfinanciering te komen. Dat is overigens een meer dan verdedigbaar principe.)

 


Studenten behoren niet per definitie tot kwetsbare sociale groepen, wellicht eerder in tegendeel.


 

Het lijkt me absoluut niet asociaal dat het tarief voor mijn zoon – kind van twee universitairen en geen beursstudent – een beetje wordt verhoogd in plaats van dat bedrag te verhalen op mensen zonder studerende kinderen of met kinderen die een studiebeurs trekken. Studenten behoren niet per definitie tot kwetsbare sociale groepen, wellicht eerder in tegendeel.

 

De sociale correctie moet gebeuren via studiebeurzen en goedkope studieleningen, niet via het inschrijvingsgeld. De rekensommetjes die in de kranten verschenen, betroffen steeds gezinnen zonder studiebeurs, een ‘detail’ dat doorgaans werd vergeten. Nochtans vormen zij een doelgroep voor sociaal beleid.

 

Minder woonbonus

 

Mijn woonbonus zal ook een beetje dalen, wat goed nieuws is voor huurders en mensen die hun woning al hebben afbetaald. Had de Vlaamse regering deze keuze niet gemaakt, dan zouden die mensen meer meebetalen aan mijn afbetaling. Hoe sociaal is het dat een huurder via de belastingen mijn woonbonus mee financiert (die dan bovendien de aankoopprijs van mijn woning mee de hoogte heeft ingejaagd)?

 

De Vlaamse regering besliste niet te kiezen voor belastingverhogingen maar sommige gebruikers (iets) meer van de eigen rekening te laten betalen. Dat komt op het einde van de maand op hetzelfde neer, horen we deze dagen beweren. Niet dus. Bij belastingen roomt de overheid geld af en besteedt dat collectief. De Vlaamse regering laat nu mensen een klein beetje meer zelf beslissen wat ze met hun geld gaan doen; huis renoveren, wereldreis maken of een tramritje naar het MAS.

 

Huurders of gezinnen zonder studerende kinderen zullen er financieel beter van af komen dan het geval was geweest met een algemene belastingverhoging van 370 euro. Want dat bedrag moest gemiddeld per kop in elk geval gevonden worden, of de regering nu langs links (meer belastingen) of langs rechts (meer kosten laten dragen door de gebruiker) op zoek ging.  

 


Bij belastingen roomt de overheid geld af en besteedt dat collectief. De Vlaamse regering laat nu mensen een klein beetje meer zelf beslissen wat ze met hun geld gaan doen.


 

Vergelijkingen gaan nooit helemaal op maar toch deze:

 

Een groep vrienden gaat elke vrijdag op cafébezoek en betaalt het gelag uit de pot, die gespekt wordt met een inleg per persoon van 10 euro aan het begin van de avond. De prijzen stijgen echter en de rekening kan niet meer worden vereffend met de pot. Op de poef drinken is een mogelijkheid  maar volgens de meesten een slechte. De optie ‘minder drinken’ bleek evenmin populair. Ze beslissen dat iedereen zijn/haar eigen eerste consumptie zelf betaalt. Het overige verbruik wordt blijvend door de pot gedekt. De Duvel-drinker van het gezelschap beklaagt zich ’s anderendaags bij andere vrienden dat die beslissing hem 3,5 euro kost. Dat iemand de opgelopen rekening moet dragen, vertelt hij er niet bij, en dat de drinkers van colaatjes en pintjes geluk hebben dat de oplossing niet gezocht werd via de collectieve ‘pot’ verzwijgt hij eveneens wijselijk.

 

Vergelijking gaan zoals gezegd nooit helemaal op maar deze zit er toch dichter bij dan geïsoleerde berekeningen voor specifieke categorieën gezinnen.

 

Geplaatst: dinsdag 29 juli 2014

 

FOTO: handig hulpmiddel

 

TIP: Dankzij internet kunnen wij ook veel mensen bereiken buiten de klassieke media om. Help daarbij en deel dit artikel. Gewoon op de knop hieronder drukken.

Labels