Ook bij corona-maatregelen worden graag politieke spelletjes gespeeld

Ook bij corona-maatregelen worden graag politieke spelletjes gespeeld

 

Als de regering-De Croo op een dinsdag maatregelen aankondigt voor vrijdag titelen de kranten: ‘meteen strenger’.

Als de regering-Jambon op een dinsdag maatregelen aankondigt voor vrijdag koppen die kranten: ‘vrijdag pas’.

 

Als informeren minder belangrijk wordt dan manipuleren, krijg je die opvallende inconsequenties.

Bovendien is die keuze voor vrijdag niet het gevolg van getreuzel door de Vlaamse regering.

Daarom geef ik hier graag de feiten bij de discussie over het snel(ler) invoeren van de nieuwe maatregelen mbt de coronabestrijding waartoe de Vlaamse regering besliste.

✔️ Een deel van de maatregelen wordt geregeld via federale (!) MB’s. Dat bleek de voorbije weken enkele dagen te vergen en dan nog gebeurde dat niet foutloos. Hoe sneller de federale minister van binnenlandse zaken nu de klus klaart, hoe beter uiteraard, als het maar correct gebeurt om onduidelijkheden bij de handhaving te vermijden. Dat Jan Jambon de federale regering de nodige tijd gunt, wordt hem nu verweten door critici. Gekker moet het toch niet meer worden.

✔️ Andere onderdelen kunnen meteen door burgemeesters worden ingevoerd en hoe sneller ze dat doen, hoe beter.

Ieder moet de eigen taak correct invullen (want ook de gouverneurs moeten zogenaamde verordeningen uitvaardigen). De Vlaamse regering deed dat gisteren met oog voor evenwichten en correct bestuur.

Laten we echter altijd van overheden blijven eisen dat vrijheidsbeperkingen op een correcte manier worden ingevoerd. We willen wel in een rechtsstaat blijven leven. Terecht dat de Vlaamse regering daar aandacht voor heeft.

 

Tekst verschenen op mijn Facebookpagina op 28 oktober 2020.