Ook anti-coronamaatregelen kunnen ons welzijn schaden

Ook anti-coronamaatregelen kunnen ons welzijn schaden

 

Op 16 juli hield de Kamer haar laatste plenaire zitting voor het zomerreces. Daarop volgde geen stilzitten want behalve de corona-commissie vergaderden ook andere commissie, o.m. die van binnenlandse zaken over de kustrellen, in bijzondere zitting.

 

Als voorzitter van de grootste oppositiefractie mocht ik het afsluitende woord uitspreken op die 16e juli. Het is dan is niet het moment om het politieke debat te voeren. Naast de gebruikelijke dankwoorden wilde ik toch, in de omfloerste woorden die passen bij zo’n gelegenheid, waarschuwen voor een te eenzijdige kijk op problemen en de neiging van politici om al te snel met karrevrachten nieuwe maatregelen voor de dag te komen bij elke gebeurtenis.

(Vandaar dat onze fractie n.a.v. de kustrellen haar voorstellen vooral richtte op strikte toepassing van bestaande wet- en regelgeving.)

Ik illustreerde mijn betoog ook met voorbeelden uit het corona-beleid. Intussen kwamen er reeksen nieuwe maatregelen: avondklok, mondmaskers ook waar en wanneer de zin daarvan onduidelijk is,... Virologen komen zowaar dreigen met nieuwe lockdowns. Zij bekijken het probleem vanuit hun eenzijdige expertenbril (waarover ik in De Tijd een kritisch opiniestuk schreef) maar laat ik mijn bedenkingen zo samenvatten: “ook een lockdown maakt mensen ziek”. Dat geldt ook voor andere anti-coronamaatregelen.

Horeca-, evenementen-, toeristische en cultuursector krijgen staalharde klappen. Het sociale leven wordt grondig verstoord. Het niet volwaardig opstarten van de scholen zou een echte ramp betekenen voor een generatie jonge scholieren, in het bijzonder de (sociaal) zwaksten.

Voor mijn tussenkomst in de kamer koos ik milde bewoordingen want ook ik heb de waarheid niet in pacht. Ik herhaal ze hieronder toch nog eens, want zoals gezegd: ons welzijn kan ook geschaad worden door goed bedoelde maatregelen.

“”Wij zijn mensen en collega's, die hetzelfde beroep uitoefenen. Dat beroep staat heel erg onder druk. Wij krijgen veel verwijten over ons heen, bijvoorbeeld omdat wij geen regering kunnen vormen.

Mag ik tegen die achtergrond en ter verdediging van onszelf opmerken dat wij ook geen gemakkelijk beroep hebben? Daarstraks hadden wij het over het toegenomen kindermisbruik vandaag, wat een bijzonder ernstige en verschrikkelijke aangelegenheid is. Er werd toen gesteld dat de kinderen het zwaarst getroffen zijn door de coronacrisis. Dat is eigenlijk niet juist. Ze zijn getroffen door de lockdown. Dat brengt mij tot de volgende gedachte. Ik wil hier nu op deze plaats geen kritiek uitbrengen op het feit van de lockdown, maar ik wil wel meegeven dat wij erg goed moeten beseffen dat een voor de hand liggende maatregel, die uitermate belangrijk is en goed op het ene vlak, op het andere vlak heel dikwijls problemen creëert.

Het voorbeeld dat deze middag is aangehaald was wel bijzonder schrijnend. Dit betekent dat wij goed moeten beseffen dat wij in onze drift om allerhande problemen op te lossen af en toe ook nieuwe problemen creëren. We moeten dus goed nadenken en een zekere bescheidenheid aan de dag leggen want het gaat over ernstige zaken.

Zo voeren wij deze dagen in de commissie voor Grondwet en Institutionele Vernieuwing debatten die gaan over de vrijheid van de pers en de vrijheid van meningsuiting, cruciale zaken in ons bestel.

Laten we echter eerlijk zijn, tegen de achtergrond van de coronacrisis hebben wij maatregelen besproken die zelfs de vrijheid van beweging van de burgers hebben aangetast. Opnieuw betwist ik niet dat dit in bepaalde omstandigheden nodig is, maar ik roep iedereen ertoe op te beseffen hoe cruciaal en ingrijpend wat wij doen is voor het leven van de burgers.

Tegen de achtergrond van moeilijke regeringsonderhandelingen kan dit vreemd en zelfs bijna provocatief klinken maar ik zou toch festina lente willen zeggen. Laten we ons op bepaalde momenten langzaam haasten in onze regelgevingsdrift.””

 

Tekst geplaatst op mijn Facebookpagina op 13 augustus 2020. 

Foto: Uit de krant van 13 augustus 2020. Ook op het vasteland zal de sociale rekening zeer hoog uitvallen. Gaan de virologen ook dan dagelijks op televisie tekst en uitleg komen geven?