Olé Olé Oléander

Olé Olé Oléander

Na een verkwikkend zonnig weekend in een onovertroffen Zeeland, begaf ik me Antwerpenwaarts om mijn parlementaire werk-op-afstand te hervatten. Werkversoepelingen in het parlement zijn blijkbaar nog niet aan de orde. Het komt de meerderheid net iets te goed uit om het commissiewerk via de camera en zittingen in een vrijwel lege plenaire zaal te organiseren. Dat haalt altijd wel schwung uit de vergaderingen en breekt nogal eens de parlementaire dynamiek. Wat ons betreft mag het ook in de Wetstraat weer naar normaal.

Zoals gebruikelijk begon de week met de teamvergadering met de medewerkers dit keer niet gevolgd door het partijbestuur dat zaterdag al vergaderde op de dag van de maandelijkse partijraad. Uiteraard hou ik de plannen die we smeden richting een onafhankelijk Vlaanderen hier stil want ‘ze’ lezen mee. 😉

Een zichzelf respecterend politicus praat best niet al te vaak over zijn privéleven maar deze keer kan ik er niet onderuit. Begin deze week kreeg ik tot mijn grote tevredenheid namelijk mijn eerste coronavaccin; Pfizer-made-in-flanders trouwens. Waarom nu pas?, zult u misschien denken.

Vooreerst woon ik niet in Sint-Truiden, bovendien vermoed ik dat er niet gekeken wordt naar de geboortedag maar de leeftijd die het voorkomen laat uitschijnen. Vandaar wellicht waarom ze deze flukse 59-jarige met vermeend jeugdige looks bij de prille dertigers lieten aansluiten. Of zou ‘men’ me vanuit Brussel van de lijst hebben gehaald in de hoop zich te ontdoen van een belangrijk lid van de oppositie? In tijden van complottheorieën moet dat verhaal ook wel verkocht geraken. 😌

Langs deze weg wil ik alleszins en zeer, zeer gemeend een dikke pluim op de hoed steken van de organisatie en de vele vrijwilligers die in Spoor Oost het beste van zichzelf geven. Arriveren, kort aanschuiven, prik ontvangen, even bekomen en je kan weer naar huis: het verliep allemaal hoogst vlot en in een fijne zomersfeer. Ik droeg bewust mijn strohoed zodat ik die als eerbetoon aan die vele helpende handen even kon afdoen. Kersvers schepen Els van Doesburg houdt de vaccinatieboel vlijmscherp in de koekenstad. 🎩

Sciensano

Daar de vaccinatie me geen fysieke last bezorgde, kon ik meteen weer aan de slag. Dinsdagnamiddag stond de bijzondere commissie COVID-19 op de planning, waar de kamerleden ten langen leste meer info over de coronacijfers in de ziekenhuizen zouden ontvangen van Sciensano. Tot de grote ontsteltenis van collega Frieda Gijbels, die al zowat een jaar lang ijvert voor meer transparantie, werd dit weer boudweg geweigerd. Ziekenhuisdata vrijgeven betreffende de covid-opnames, covid-doorverwijzingen naar IC, de ligduur van zulke patiënten en de overlijdens die in elk ziekenhuis werden genoteerd zou volgens Sciensano “het crisisbeheer in de ziekenhuizen in het gedrang brengen”. Die uitleg komt er grofweg op neer dat het parlement en het volk te dom zijn om de gegevens in zijn context te plaatsen.

Dat is om meerdere redenen compleet onacceptabel. Ten eerste is er zoiets als de parlementaire controlefunctie. Een overheidsinstelling die jaarlijks miljoenen euro’s van uw belastinggeld ontvangt, dient verantwoording af te leggen aan het parlement, bestaande uit de verkozenen van het volk. Als wij om meer specifieke info vragen, dienen ze die simpelweg te geven in plaats van zich te verschuilen achter slappe en hooghartige uitvluchten.

Ten tweede voeden ze de vele gekke complottheorieën die door de cyberruimte zweven. Het is niet omdat die compleet krankjorum klinken dat er geen vragen beantwoord dienen te worden. Het is immers zo dat ziekenhuizen meer geld ontvangen wanneer ze een patiënt doorverwijzen naar intensieve zorg en dat hoe langer je een patiënt in het hospitaal houdt, de rekening ook navenant aandikt. De kwade stemmen die beweren dat sommige ziekenhuizen sneller een overlijden durven rapporteren als zijnde het gevolg van COVID-19 omdat daar een extra federale tegemoetkoming tegenover staat, moeten van antwoord gediend worden. Onduidelijkheid daarover, dient niemand. De grote regionale verschillen in aantal covid-opnames zouden bovendien het vermoeden kunnen voeden van een meer creatieve en mercantilistische omgang met het complexe financieringsmodel van onze gezondheidszorg bij bepaalde deelstaten.

Mochten we de cijfers per ziekenhuis krijgen – waar nodig geanonimiseerd – zouden die kunnen helpen een veel sterkere analyse te maken en daar dito aanbevelingen uit puren. De weigering om deze gegevens (voorlopig) vrij te geven, zullen we dan ook verder aanvechten, los van het goede werk dat Sciensano ook levert.

In dat streven dienden Frieda Gijbels - die donderdag ook zeer onderbouwd interpelleerde in de Kamer en een kronkelend antwoord kreeg van een op zijn ongemak zijnde minister Vandenbroucke (Vooruit) - en ondergetekende een wetsvoorstel in om de Wet Openbaarheid van Bestuur open te trekken. Naast meer actieve transparantie en kortere antwoordtermijnen ijvert onze tekst voor een beroepsinstantie die wél bindend advies geeft. Sciensano zou dan bijvoorbeeld niet langer in staat zijn om informatie achter te houden. Die aanpassing zou een omwenteling betekenen, en voor zowel burgers als journalisten een effectief middel bieden om toegang tot bestuursdocumenten te krijgen.

Vanuit de academische wereld en de journalistiek klinkt er unanieme steun voor ons idee waarbij we op Belgisch niveau het pad willen laten volgen dat Vlaanderen al eerder baande. Wellicht geldt voor paars-groen weer het motto: ‘Al wat de oppositie voorstelt, is per definitie slecht en moeten we verwerpen’. 🙈

Nieuwe politieke cultuur

Helemaal in lijn hiermee ligt de vraag die ik op donderdag in het plenum aan premier De Croo stelde. In eerdere weekoverzichten kon u al veelvuldig mijn kritiek op de werkwijze van deze regering lezen. Bij het aantreden had paars-groen de mond vol van een nieuwe politieke cultuur, eentje waarin het parlement en de oppositie nauw zouden worden betrokken in de besluitvorming. Dat blijft al maandenlang dode letter. Erger zelfs, deze regering zet nog vele stappen achteruit qua democratisch fatsoen.

Paars-groen hanteert sinds dag 1 het modus operandi dat het parlement als quantité négligeable beschouwt. Mijn vraag aan de premier was dan ook simpel: wat is de startdatum voor uw politieke vernieuwing, want we zagen er nog niets van. In zijn antwoord klonk veel verontwaardiging over de durf om dat aan te kaarten maar geen aanzet tot verbetering. Als nagels pas in hout kunnen gedreven worden door veel kloppen, dan doen we dat met overtuiging. 🔨

Dat minister Dedonder (PS) in de commissie defensie zelfs leden van de meerderheid op de zenuwen werkte, las u al eerder. Zoals collega Theo Francken opmerkte: met deze minister is die doorgaans rustige commissie nu zowat elke week het toneel van spanningen, ook binnen de meerderheid. 🤬

Collega Kathleen Depoorter bevroeg minister van ontwikkelingssamenwerking Kitir (Vooruit) naar de gift van ontwikkelingshulp aan Palestijnse organisaties die betrokken zijn bij terroristische activiteiten. De minister… onderzoekt de zaak, die in Nederland al aardig wat ophef heeft veroorzaakt.

Na de opsomming van deze enkele hoofdpunten punten laat ik u graag verder van uw - niet meer zo zonovergoten - weekend genieten. De beslissingen van het Overlegcomité richting een normale zomer waarbij we hopelijk vanaf 1 augustus alle beperkingen kunnen laten varen, sterken alvast de moraal van de moegetergde burgers, waaronder u zeker ook mag rekenen een bepaalde fractievoorzitter die hier onbenoemd blijft omdat een politicus, zoals gezegd, niet te veel over zichzelf moet praten.

Nu we zo langzaam aan beginnen te sjokken richting zomerreces, is het mijn hoop dat we ook in de Kamer snel weer op volle bezetting aan de slag kunnen.

Vandaar als illustratie geen prent van een Iphone tokkelende premier in een quasi verlaten parlementszaal maar van de eerste bloemetjes van mijn oleander. Over zijn bloemen en planten mag een politicus spreken zo veel hij wil.

Bloemige groeten,

Peter

Dit weekoverzicht verscheen hier op 19 juni 2021.