N-VA verwijt Mahdi geruchten over visafraude te versterken

N-VA verwijt Mahdi geruchten over visafraude te versterken

 

‘Het is mijn plicht om met een gerucht over visafraude naar het gerecht te stappen’, zegt staatssecretaris Sammy Mahdi (CD&V)’. ‘U bent gebruikt als een pion van een buitenlandse mogendheid’, reageert de N-VA ter verdediging van Saeed Bashirtash, de echtgenoot van Darya Safai (N-VA).

‘Wanneer ik persoonlijk op de hoogte word gebracht van mogelijke strafrechtelijke inbreuken in mijn bevoegdheidsdomein, zal ik niet aarzelen om de juridische diensten in dit land op de hoogte te brengen’, zei staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi vanmorgen in de kamercommissie Binnenlandse Zaken. ‘Naar mijn aanvoelen heb ik zelfs de plicht om naar het gerecht te stappen. Mistoestanden uit het verleden hebben ons getoond dat niet optreden bij dergelijke geruchten geen optie is.’

Mahdi werd ondervraagd over de humanitaire visa die in september werden verleend aan veertien Iraniërs na de tussenkomst van Saeed Bashirtash, de echtgenoot van N-VA-Kamerlid Darya Safai. De Morgen berichtte vorige week dat de staatssecretaris een melding van de Staatsveiligheid over Bashirtash had overgemaakt aan het parket en poneerde daarbij de vraag of Bashirtash zich schuldig had gemaakt aan visafraude.

‘Ik heb daarop dezelfde dag nog een onderzoek gevraagd bij de Dienst Vreemdelingenzaken. Die bevestigde mij dat er inderdaad in de maand september 2020 14 Iraniërs een humanitair visum hadden gekregen na een individuele analyse van hun dossier. Voor alle duidelijkheid: optreden als contactpersoon in het kader van visumaanvragen is op zich geen misdrijf. Maar de geruchten gingen verder dan dat, en insinueerden dat er voor de tussenkomst geld werd gevraagd’, verklaart Mahdi zijn melding aan het federaal parket.

De Staatsveiligheid beklemtoont ondertussen dat het om een uiterst genuanceerde nota gaat, opgesteld naar aanleiding van geruchten in de Iraanse gemeenschap en op sociale media. Het is zeer uitzonderlijk dat de Staatsveiligheid publiek commentaar geeft op haar nota’s.

De Staatsveiligheid vernam die geruchten in de marge van haar activiteiten, maar ze werden niet onderzocht omdat visafraude niet tot haar bevoegdheden hoort. ‘Omdat we konden vermoeden dat de geruchten rond de vermeende visafraude mogelijk onze beleidsvoerders, andere administraties of de media zouden bereiken via andere kanalen, vond de Staatsveiligheid het belangrijk om in de nota twee elementen tegen elkaar af te zetten’, luidt het nog in de reactie. ‘Enerzijds de mogelijke fraude, anderzijds het mogelijk gebruik van deze geruchten om personen te beschadigen in het kader van intra-Iraanse politieke afrekeningen.’ Safai en haar echtgenoot zijn zelf gevluchte opposanten van het Iraanse regime.

Vooral dat tweede element gebruikt de N-VA nu ter verdediging van Bashirtash en hun Kamerlid Safai. ‘Voelt u zich nu niet gebruikt als een pion van een buitenlandse mogendheid?’, wierp N-VA-fractieleider Peter De Roover Mahdi vanmorgen dan ook voor de voeten. ‘U hebt onvoldoende discreet gehandeld. U hebt een ruk gegeven aan de geruchtenmolen.’

Ook N-VA-voorzitter Bart De Wever komt in een reactie op sociale media terug op de hele zaak. ‘Mahdi beweert niet gelekt te hebben en vraagt zelfs excuses voor de suggestie dat hij dit wel deed. Maar hij was alvast wel bereid om on the record tegen De Morgen te bevestigen dat de nota bestond en dat hij ermee naar het parket was gestapt. Dat laatste alleen al is eigenlijk gewoon verbijsterend voor een regeringslid. Hij weet maar al te goed welke perceptie zo onterecht kan worden gewekt.’

‘Ik roep iedereen op om geen intentieprocessen te maken in dit dossier, en geen politieke spelletjes te spelen, maar het gerecht zijn werk te laten doen’, reageert Mahdi op die beschuldigingen. Het dossier ligt bij het federaal parket, maar daar is voorlopig nog geen onderzoek gestart. ‘We moeten kijken of er voldoende elementen in het dossier zitten om een onderzoek op te starten, maar dat is vandaag nog niet gebeurd’, laat de woordvoerder weten.

 

Artikel verschenen in De Morgen op 9 maart 2021. 

Bekijk hier mijn tussenkomst in de Commissie Binnenlandse Zaken. 

Foto: Belga