'N-VA kopstuk geeft frappante commentaar in discussie pensioenleeftijd'

'N-VA kopstuk geeft frappante commentaar in discussie pensioenleeftijd'

 

Redactie24. verschijnt wel eens op het scherm wanneer ik google open. Dit keer omdat ik op die nieuwsstek genoemd word. 'N-VA kopstuk geeft frappante commentaar in discussie pensioenleeftijd: 'Nederlanders drinken meer melk en hebben een sterker gebit'.

Ik zette die ironische tweet bij het bericht dat de gemiddelde leeftijd waarop Nederlanders met pensioen gaan gestegen is tot boven de 65 jaar. Bij ons lokte de discussie over het (zeer geleidelijk) verhogen van de formele pensioenleeftijd tot 67 jaar in 2030 (dat jaartal wordt graag vergeten) nogal wat protest uit.

Volgens de OESO is de effectieve pensioenleeftijd in België bij de laagste uit deze club van 36 landen. Vorig jaar bedroeg die bij ons 62 jaar, drie jaar minder dan in Nederland dus. Daar drinken ze natuurlijk meer melk en hebben ze een sterker gebit, suggereerde ik als verklaring voor dat verschil.

"Verschillende mensen uitten hun ongenoegen op de tweet", schrijft redatcie24. Dat klopt en is trouwens wel bij elke tweet het geval. De meeste reacties waren van de aard: 'vergelijk dan ook de hoogte van de pensioenen bij ons en in Nederland!'.

Iemand plaatst daar een infografiek van de PVDA bij. Deze wordt in een test van HLN als 'eerder waar' beoordeeld weliswaar met de nodige nuanceringen. In Nederland bedraagt de AOW (de volksverzekering) 1173 euro/maand, minder dan het gemiddelde Belgische pensioen van 1225 euro/maand. De PVDA komt voor Nederland aan 1823 euro door daar 650 euro aan toe te voegen van de verplichte aanvullende pensioenverzekering. Ook in ons land heeft 80% van de werkende een aanvullend pensioen, die het ontvangen pensioenbedrag (wat) opkrikken.

Kernpunt blijft echter dat er wel degelijk een band bestaat tussen ons relatief lage (en in vele gevallen té lage) pensioen en de vroege uitstapleeftijd.

Een Nederlander zou dus zo'n 600 euro per maand meer pensioen trekken (als we het aanvullende bedrag voor de Belgen niet meetellen) maar werkt gemiddeld wel 3 jaar langer. Als die Belg en die Nederlander 65 jaar zijn, heeft de Belg al 3 jaar pensioen getrokken, zijnde ruim 44000 euro en de Nederlander nog geen cent.

Het duurt ruim zes jaar vooraleer de Nederlander met zijn hogere pensioen die achterstand heeft weggewerkt. Wie dus geen 71 jaar oud wordt ontvangt als Belg méér pensioen dan als Nederlander.

Wie langer werkt, krijgt bovendien ook langer een loon. Wanneer pensioenen lager zijn, dan zou dat net een argument moeten betekenen om langer te werken niet om vroeger te stoppen, zoals bij ons het geval is.

De hervorming die we met de regering MichelI op stapel hebben gezet (maar die spijtig genoeg niet werd afgewerkt door het dralen van de MR-minister van dienst) zorgt er voor dat we langer werken en dus langer een loon ontvangen, waardoor het inkomen hoger ligt. Bovendien, als we het verschil met landen als Nederland wegwerken (wat niet het geval is, want in Nederland stijgt de daadwerkelijke pensioenleeftijd toch nog sneller) dan komt er meer ruimte om ons maandelijks pensioenbedrag op een hoger peil te brengen zonder de overheidsfinanciën helemaal uit de haak te duwen.

De opmerking dat Nederland hogere pensioenen uitkeert is terecht maar het gevolg van foute en vooral laffe beleidsbeslissingen vroeger en niet bepaald het gevolg van de beleid van de voorbije 5 jaar, in tegendeel. Populair is dit verhaal niet maar wel juist. De enige weg gaat via herstel van de betaalbaarheid van het stelsel naar de verbetering er van.

Ik geef wel toe: het ligt niet aan de melkconsumptie, noch aan de kalkrijke gebitsvorming.

Tekst geplaatst op mijn FB-pagina op 9 augustus 2019.

Labels