Met pandemiewet zet regering niet alleen parlement, maar ook zichzelf buitenspel

Met pandemiewet zet regering niet alleen parlement, maar ook zichzelf buitenspel

Hallucinante zitting commissie binnenlandse zaken over #pandemiewet. Ik stip veiligheidslacune in tekst aan, minister Verlinden kan niet antwoorden en zwijgt vervolgens hele verdere verloop van de zitting, ik vraag advies deskundigen, meerderheid stemt dat weg en keurt ontwerp goed zonder antwoord op de vraag of daarmee technisch probleem wordt veroorzaakt...

In de commissie Binnenlandse Zaken gaf minister Verlinden geen antwoord op cruciale vragen bij de behandeling van haar finale versie van de pandemiewet. N-VA fractievoorzitter Peter De Roover merkte op dat er, voortgaande op de uiteenzetting van minister Verlinden, een ernstige veiligheidslacune ontstaat eenmaal deze wet door het parlement zou worden goedgekeurd. Omdat de regering geen garantie kon geven dat er geen veiligheids- of gezondheidslacune dreigt, vroeg De Roover om de behandeling van het wetsontwerp uit te stellen en om deskundigen klaarheid te laten verschaffen.

De pandemiewet-Verlinden schakelt de huidige basis voor de coronamaatregelen (de Wet Civiele Veiligheid) uit voor “epidemiologische noodsituaties” vanaf de wet in voege treedt. Voor dat de regering maatregelen kan nemen ter bestrijding van een pandemie is er echter nog een Koninklijk Besluit nodig van de regering, dat pas na ingewonnen adviezen uitgevaardigd kan worden en dus de nodige tijd vergt. Tijdens deze periode kunnen dus geen dringende maatregelen genomen worden.

“Men heeft meer dan een jaar lang, wat te lang is, beroep gedaan op de wet civiele veiligheid, maar nu zorgt men ervoor dat dat in de toekomst helemaal niet meer kan”, klinkt het bij Peter De Roover. “De minister van Binnenlandse Zaken kan simpelweg niet antwoorden op de vraag hoe zij de eerste dringende maatregelen zal nemen bij een toekomstige pandemie.” De Roover geeft het voorbeeld van luchthavens. “Stel dat u een telefoontje krijgt dat een extreem gevaarlijk virus onderweg is naar ons land. Op de vraag of met deze pandemiewet de regering nog over een rechtsgrond beschikt om vliegtuigen of een vlucht te stoppen of mensen de toegang tot ons land te ontzeggen, blijft de minister het antwoord schuldig.”

Pandemiewet hangt met haken en ogen aan elkaar

“Wij hebben als oppositie geen kritiek gehad op het gebruik van de wetten tijdens de beginperiode van deze pandemie, maar op het langdurige gebruik ervan om ernstige inperkingen op grondrechten. Nu wil men het nuttige gebruik ervan in de eerste fase net onmogelijk maken.” Volgens de N-VA toont dit nieuw opgedoken probleem nogmaals aan dat de pandemiewet met haken en ogen aan elkaar hangt.

“Naast de veel te vage definitie van wat een epidemiologische noodtoestand juist inhoudt, het compleet gebrek aan mechanismen om de proportionaliteit van de maatregelen te vrijwaren is de veiligheidslacune de druppel die de emmer doet overlopen”, besluit De Roover.

Meerderheid verwerpt hoorzitting deskundigen

Omdat de regering geen garantie kon geven dat er geen veiligheids- of gezondheidslacune dreigt, vroeg de N-VA dan ook om uitstel en om een hoorzitting met deskundigen. Ondanks het feit dat dit ernstig probleem met de pandemiewet nooit werd voorgelegd aan experten tijdens de eerdere hoorzittingen, verwierp de meerderheid deze vraag en duwde ze de tekst door de commissie.

Dit bericht verscheen voor het eerst op Facebook.

Labels