Loi concernant le Tribunal révolutionnaire

Loi concernant le Tribunal révolutionnaire

 

Deze regering gaat nepnieuws bestrijden. De premier zette het in zijn beleidsverklaring; minister van binnenlandse zaken Annelies Verlinden (CD&V) zette het in haar beleidsverklaring; minister van justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) liet het in de gazet zetten; staatssecretaris voor digitalisering Matthieu Michel (MR) heeft volgens een multidisciplinaire expertengroep van linguïsten, liplezers, cryptografen en paardenfluisteraars ook zoiets meegedeeld, maar dan wel in gecodeerde vorm.

Dan hebben we nog chance dat alleen de ‘vrijheidsminnende’ vleugel van het kabinet zich uitsprak. Als de socialisten hun duit in het zakje van officiële overheidsberichtgeving gaan steken...

Het is ook wat, dat nepnieuws. Totaal voorbijgaande aan het concept juist/fout en een minimum aan fatsoensoverwegingen sturen politici beweringen die kant noch wal raken de wereld in.

Zoek maar eens wetenschappelijke ondersteuning voor de bewering dat het bestellen van grote taarten op kerstavond het corona-virus doet opflakkeren, dat de sluiting van kerncentrales het klimaat ten goede komt, dat ‘gratis’ wel degelijk bestaat, dat de federale regering open zou staan voor suggesties uit de oppositie, dat de partij van de premier als winnaar uit de verkiezingen is gekomen, dat grondrechten met een ministeriële krabbel kunnen ingeperkt worden of, desgevallend, door een interview voor de televisie, enz, enz,...

Nu moet de bewering dat het fenomeen fakenews nieuw zou zijn, een weinig gerelativeerd worden. Nonkel Frans, daarover geconsulteerd, herinnert zich het fenomeen volkscafé, alwaar in vroegere tijden aan een houten plateau, hoger opgesteld dan een tafelblad en ook wel toog geheten omzittenden zich wel eens schuldig durfden maken aan het rondslingeren van nieuwsjes die objectief gesproken als overdreven dan wel volkomen uit de lucht gegrepen dienen gekwalificeerd te worden.

Nonkel Frans gaf bijvoorbeeld toe ooit beweerd te hebben dat hij Gust zag kussen met Irma, terwijl hij het maar van horen zeggen had.

Hoe zou de geschiedenis verlopen zijn zonder fakenews? Vriend Bonaparte maneuvreerde zich in veldslagen wel eens vast in de modder. Maar generaal Napoleon stuurde zelf de verslagen van zijn wedervaren naar Parijs en maakte van een opgelopen bec de gaz gezwind een zegevierende opmars. Hij richtte daartoe zelfs kranten op die gretig aftrek vonden bij een opgezweept Parijs publiek. De wat minder goed verlopen veldslagen werden er vakkundig tot zegetochten verhaald, hij het vaandel in de ene hand, een soldaat met de andere uit een sloot vissend terwijl zijn paard indrukwekkend steigerend de dramatiek van het moment passend illustreerde.

Napoleon had geen trollenleger op sociale media ter beschikking maar wel een bataljon kunstschilders die zijn heldendaden fraai verbeeld onder ieders aandacht brachten. Google Antoine-Jean Gros of Jacques-Louis David en geniet van hun fakenews-conterfeitsels.

Grootsheid, wist Napoléon, vindt baat bij wat gepaste aandikking want, naar het woord van de snuisterijverkoper op de markt, “mensen willen bedrogen worden”.

Daar zal de regering-Vandenbr... euh -De Croo dus allemaal paal en perk aan stellen. Gelukkig moet ze het warme water daartoe niet meer uitvinden. Het volstaat te verwijzen naar het Franse Bulletin des Lois, dd. 10 juni 1794, toen 22 Prairial An II genoemd.

Daarin krijgt de in maart 1793 opgerichte en in oktober van dat jaar officieel Tribunal révolutionnaire geheten instelling een ‘upgrade’. In de oude vorm werd de revolutionaire ijver te zeer aan banden gelegd door aftandse vormelijkheden zoals het recht op verdediging van de betichte.

Artikel IV zegt “Le Tribunal révolutionnaire est institué pour punir les ennemis du peuple”. En wie zijn die vijanden van het volk? Daarover verschaft artikel VI duidelijkheid. Uiteraard iedereen die de monarchie wil herstellen maar ook “zij die het volk, of zijn vertegenwoordigers, hebben misleid om hen er toe te bewegen stappen te zetten die tegengesteld zijn aan de belangen van de vrijheid”. Vallen ook in die categorie: “zij die vals nieuws hebben verspreid om het volk te verdelen of te verstoren”.

Jawel, de Frans-revolutionaire versie van Kristof Calvo kreeg er ook een passage in om hen te straffen die niet verbindend genoeg handelen.

Artikel VII bepaalt dat schuldigen gestraft worden met de dood. Dat waren nog eens staatslui die van aanpakken wisten, ook ter bestrijding van nepnieuws. Weet dat er die dagen pamfletten en journaals werden uitgegeven dat het een lieve lust was. Dan moet een overheid wel ingrijpen natuurlijk.

Akkoord, die periode staat bekend als De Terreur maar ik kan u wel zeggen dat het er na die 22e Prairial op de sociale media heel braaf aan toe ging. Zelfs aan de togen dacht men wel eerst even na vooraleer politieke uitspraken te doen. Beweren dat Marie-Antoinette Axel gekust had, dat mocht wel en strekte zelfs tot aanbeveling.

 

Zondagsmijmering verschenen op mijn Facebookpagina op 13 december 2020.

Labels