"Historisch kort en weinig begeesterend"

"Historisch kort en weinig begeesterend"

Peter De Roover (N-VA) kritisch voor regeerverklaring De Croo

 

“Een woordenbrij die veel tegenstellingen moet verhullen.” Zo noemt N-VA-fractieleider Peter De Roover de regeringsverklaring van kersvers premier De Croo. Een mening die hij deze namiddag (2 oktober), wanneer de oppositie haar mening mag geven, ongetwijfeld zal herhalen.

Net als de regeerverklaring gisteren vindt ook het debat over die regeerverklaring vandaag in het Europees Parlement plaats. Veel sfeer moet er niet verwacht worden, met 150 Kamerleden verspreid over 750 banken. “We zitten wel heel ver uit elkaar, ja”, zucht Peter De Roover. “Het wordt een beetje behelpen. Maar goed, met 20 uitverkorenen in de Kamer is nog erger.”

𝘞𝘢𝘵 𝘷𝘰𝘯𝘥 𝘶 𝘷𝘢𝘯 𝘥𝘦 𝘳𝘦𝘨𝘦𝘦𝘳𝘷𝘦𝘳𝘬𝘭𝘢𝘳𝘪𝘯𝘨 𝘷𝘢𝘯 𝘥𝘦 𝘯𝘪𝘦𝘶𝘸𝘦 𝘱𝘳𝘦𝘮𝘪𝘦𝘳?

“Historisch kort en weinig begeesterend. Ik heb nogal wat platitudes gehoord, een woordenbrij die veel tegenstellingen moet verhullen. Ik heb vooral applaus gehoord toen de premier zei dat deze regering er alles aan zal doen om deze crisis te overwinnen. Tja. Ik mag het hopen. Ik heb vooral containerbegrippen gehoord, dezelfde die ik in het regeerakkoord gelezen heb.”

𝘐𝘴 𝘦𝘳 𝘥𝘢𝘯 𝘨𝘦𝘦𝘯 𝘦𝘯𝘬𝘦𝘭 𝘱𝘰𝘴𝘪𝘵𝘪𝘦𝘧 𝘦𝘭𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵?

“Oh, natuurlijk wel. Als de regering zegt dat ze de activiteitsgraad naar 80 procent wil brengen, dan ben ik de eerste om te applaudisseren. Maar hoe ga je die doelstelling ook verwezenlijken? We zien weinig concrete maatregelen. Ik heb het hele regeerakkoord gelezen, maar in de 380 inhoudelijke punten worden nogal wat open deuren ingetrapt. Het leest allemaal te veel als een inleiding op een spreekbeurt.”

𝘋𝘦 𝘱𝘭𝘰𝘦𝘨 𝘪𝘴 𝘰𝘱𝘷𝘢𝘭𝘭𝘦𝘯𝘥 𝘫𝘰𝘯𝘨. 𝘞𝘢𝘵 𝘷𝘪𝘯𝘥𝘵 𝘶 𝘷𝘢𝘯 𝘥𝘦 𝘤𝘢𝘴𝘵𝘪𝘯𝘨?

“De casting is sowieso gedurfd. Dat je een jonge debutant op een staatssecretariaat zet, is logischer dan iemand zonder ervaring plots naar Binnenlandse Zaken sturen. Maar politiek is ook een metier. Ik heb al iets te vaak witte konijnen de politiek weer zien verlaten als vermagerde grijze konijnen. Veel ministers hebben ook amper parlementaire ervaring. Ze zullen ongetwijfeld leergeld moeten betalen.”

𝘋𝘢𝘯 𝘮𝘰𝘦𝘵 𝘶 𝘻𝘪𝘤𝘩 𝘢𝘭𝘴 𝘧𝘳𝘢𝘤𝘵𝘪𝘦𝘭𝘦𝘪𝘥𝘦𝘳 𝘷𝘢𝘯 𝘥𝘦 𝘰𝘱𝘱𝘰𝘴𝘪𝘵𝘪𝘦 𝘵𝘰𝘤𝘩 𝘪𝘯 𝘥𝘦 𝘩𝘢𝘯𝘥𝘦𝘯 𝘸𝘳𝘪𝘫𝘷𝘦𝘯?

“Bwa. Ik ga hen absoluut niet onderschatten. Ik ga ervan uit dat ze goed werk leveren, tot het tegendeel bewezen is. Nieuw bloed is nooit slecht in de politiek.”

𝘖𝘧 𝘥𝘦 𝘵𝘦𝘳𝘶𝘨𝘬𝘦𝘦𝘳 𝘷𝘢𝘯 𝘦𝘳𝘷𝘢𝘳𝘪𝘯𝘨, 𝘻𝘰𝘢𝘭𝘴 𝘍𝘳𝘢𝘯𝘬 𝘝𝘢𝘯𝘥𝘦𝘯𝘣𝘳𝘰𝘶𝘤𝘬𝘦?

“Frank is een briljant man. Maar hij weet heel goed hoe briljant hij is. Hoelang zal het duren voor dat weegt op de cohesie van de ploeg? En wat met de aanstelling van Zakia Khattabi als minister? Dat is een opgestoken middenvinger van Ecolo naar CD&V en MR.”

“Ik stel ook vast dat er amper een dag na het sluiten van het akkoord al onduidelijkheid is en partijen beslissingen anders uitleggen. Het toont hoe dun het laagje vernis is. Ik merk bij nogal wat collega’s ook frustratie over de voorbije nachten. De vraag is hoe lang die binnenskamers kan blijven. Zoiets straalt vroeg of laat of op de hele ploeg.”

𝘐𝘴 𝘥𝘢𝘵 𝘦𝘦𝘯 𝘷𝘢𝘯 𝘥𝘦 𝘻𝘢𝘬𝘦𝘯 𝘸𝘢𝘢𝘳 𝘶 𝘴𝘵𝘳𝘢𝘬𝘴 𝘥𝘦 𝘯𝘢𝘥𝘳𝘶𝘬 𝘰𝘱 𝘨𝘢𝘢𝘵 𝘭𝘦𝘨𝘨𝘦𝘯?

“Zeker. Maar ook op de manier waarop de socialisten hun stempel hebben gedrukt. Het regeerakkoord bulkt van de verwijzingen naar het sociaal overleg...”

𝘋𝘦 𝘴𝘰𝘤𝘪𝘢𝘭𝘦 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘯𝘦𝘳𝘴 𝘸𝘰𝘳𝘥𝘦𝘯 40 𝘬𝘦𝘦𝘳 𝘷𝘦𝘳𝘮𝘦𝘭𝘥 𝘰𝘱 84 𝘱𝘢𝘨𝘪𝘯𝘢’𝘴.

“Dan heeft u er eentje meer gevonden dan ik. (lacht) We kunnen toch niet gelukkig zijn dat essentiële besluitvorming in de politiek onttrokken wordt aan het democratische debat en in achterafkamertjes bedisseld wordt door de vakbonden?”

𝘝𝘦𝘳𝘸𝘢𝘤𝘩𝘵 𝘶 𝘪𝘦𝘵𝘴 𝘷𝘢𝘯 𝘥𝘦 𝘢𝘢𝘯𝘨𝘦𝘬𝘰𝘯𝘥𝘪𝘨𝘥𝘦 𝘪𝘯𝘴𝘵𝘪𝘵𝘶𝘵𝘪𝘰𝘯𝘦𝘭𝘦 𝘩𝘦𝘳𝘷𝘰𝘳𝘮𝘪𝘯𝘨𝘦𝘯 𝘷𝘢𝘯 𝘥𝘦𝘻𝘦 𝘱𝘭𝘰𝘦𝘨?

“Dat ze alvast begonnen zijn met een leugen. Daar zouden zich toch twee vicepremiers mee bezighouden? David Clarinval (MR) is maar gewoon minister… Ik lees ook dat ze het allemaal zonder taboes gaan bespreken, maar behalve over de gezondheidszorg lees ik weinig concrete plannen. Ik zal al tevreden zijn als ze de belofte houden om de grondwet aan het einde van de legislatuur te openen voor aanpassingen. Dus neen, ik verwacht er allemaal niet veel van. Het is niet meer dan een houten stokje waarop we lang mogen knabbelen…”

 

Interview verschenen in Het Nieuwsblad van 2 oktober 2020.

Foto: Het Nieuwsblad

Labels