En de commandoleider heet...

En de commandoleider heet...

 

We hebben er weer een parlementaire week op zitten. Tijd dus om nog eens wat echo’s uit de Kamer te laten weerklinken.

✔️ Over het proces van de eeuw bijvoorbeeld. De eeuw is nog jong maar laten we hopen dat we met de berechtiging van de aanslagplegers van Zaventem en Maalbeek het ergste voor deze 100 jaar gehad hebben. Sta me zo veel optimisme toe. Dat proces moet gevoerd worden voor het Assisenhof en volgens de federale procureur dreigt dat serieus mis te lopen. Ik had het daar al eerder over. Kristien Van Vaerenbergh (N-VA) diende een voorstel in om de zaak te correctionaliseren, voor beroepsrechters brengen dus, om de kans op floppen in te dijken.

✔️ Daar zit de commissie Grondwet nu al maanden op te kluiven. Enkele weken geleden werd een stemming alweer uitgesteld want de regering-De Croo is het grondig oneens over deze zaak. Als we minister Van Quickenborne eens uitnodigen, klonk het briljante vertragingsidee van de paarsgroene club. Diens wijsheid zou licht doen schijnen in de duisternis. Wij benieuwd.

✔️ En jawel, deze week kwam de minister van justitie zijn verhaal vertellen. Nu ja, kwam, hij kwam dus niet. Q doet het liever van huis uit. Niet echt respectvol voor de fysiek aanwezige kamerleden. We mochten gespannen naar het scherm turen. Wat vernamen we? Q vertelde doodleuk dat zijn mening er niet toe doet en dat de regering geen standpunt heeft. Voor dat spectaculaire nieuws werd de behandeling dus weer twee weken uitgesteld. Vanaf nu is de bewering dat de regering-De Croo werd gevormd zonder oplossing te zoeken voor dat giga-terreurproces alvast geen goedkope oppositiepraat maar de officiële communicatie van de minister van justitie.

✔️ Overigens: zeg niet dat de regering het intern oneens is maar dat de coalitie open staat voor elkaars argumenten en dat diversiteit inspireert. Bij de bespreking vrijdagnamiddag van de beleidsverklaring institutionele hervorming beviel Kristof Calvo (Groen) van volgende creatieve verwoording van de onderlinge tegenstellingen binnen paarsgroen: “Laten we de verdeeldheid vieren, we moeten daar onze kracht van maken.” Zeg dus niet: ‘ze kibbelen’ maar ‘ze vieren hun verdeeldheid’.

✔️ Ze vierden dan ook uitbundig feest vrijdag want terwijl minister Annelies Verlinden (CD&V) herhaalde dat het regeerakkoord voorziet dat de gezondheidszorg naar de deelstaten moet worden overgeheveld, vond PS’er Khalil Aouasti dat een slecht idee, sprak de MR-fractie ook veel reserve uit en klonk tezelfdertijd in de Covid-commissie een VLD-pleidooi om de gezondheidszorg weer unitair te organiseren. De verdeeldheid wordt met geestdrift gevierd in de ploeg van De Croo.

✔️ Die Alexander De Croo (Open VLD) klopte zich op de borst omdat het aantal corona-besmettingen daalt. Mooi is dat maar hij deed dat om te verantwoorden waarom ‘niet-essentiële’ winkels werden gesloten. Hij legde letterlijk de band want “Ze (de sluiting van de zogenaamde niet-essentiële winkels) hebben er echter wel voor gezorgd dat we op vijf weken tijd evolueerden van slechtste leerling naar bijna beste leerling van de Europese klas.” Nu ja, bijna beste maar dan toch vooral bijna. Die overdrijving gunnen we hem want doelmatige maatregelen juichen we uiteraard toe.

✔️ De vraag of er ook een oorzakelijk verband bestaat tussen die maatregel en de daling, daar ging de premier niet op in. Nu kocht ik vijf weken geleden nog eens een pot choco. Dat was een tijd geleden en dus was ik er wel aan toe. Prompt daalde het aantal corona-besmettingen en dus rijst het vermoeden dat het ene wel met het andere zal te maken hebben. Dus vrienden: nog even volhouden met choco smeren op de boterham en alles komt goed.

✔️ Katrien Houtmeyers (N-VA) probeerde het ook eens maar dan bij minister van economie en arbeid, Pierre-Yves Dermagne (PS). Zijn er causale verbanden of objectieve criteria die rechtvaardigen dat kappers, fitnesscentra e.d. bij ons - in tegenstelling tot in buurlanden - gesloten blijven, wilde ze weten. Dermagne antwoordde dat we vechten tegen een virus dat nog dagelijks doden maakt. Tja, alsof iemand dat ontkent. De vraag ging over het wel of niet bestaan van een verband tussen die doden en gesloten kapperszaken.

✔️ Dermagne zag wel reden tot troost want tegenover de sluitingen “staan onze vele steunmaatregelen”. “Ondernemers wachten zeker niet op overheidsgeld, hun geld willen ze zelf kunnen verdienen”, antwoordde Katrien gevat. Maar zij is dan ook geen socialist en weet dat het steungeld ergens van moet komen. Dermagne is wel socialist en weet dat er nog wel dingen te vinden zijn die kunnen belast worden.

✔️ Deze week werd ook de begroting besproken. Tijdens de plenaire zitting ging het lang over de aanpak van de aanstaande vaccinatie-operatie. Daaruit leerden we dat buurlanden in die voorbereiding veel verder staan maar ‘s anderendaags was er nog veel spectaculairder nieuws te vernemen in de commissie financiën. De regering rekent er blijkbaar op dat de vaccins uit de lucht zullen vallen want in de begroting 2021 wordt voor de aankoop daarvan geen cent voorzien. Kathleen Depoorter (N-VA) diende een amendement in om daarvoor 370 miljoen in te schrijven maar dat werd door de meerderheid verworpen.

✔️ Het Rekenhof schreef nochtans letterlijk in het commentaar bij de begroting dat de paarsgroene regering bij de ramingen geen rekening houdt “met een aantal bijkomende uitgaven, zoals specifieke maatregelen voor kwetsbare groepen, de kostprijs van de vaccinatie of de kosten van bv, antigen-testen.” Waar het Rekenhof dan weer zelf geen rekening mee houdt, is dat Sinterklaas op 6 december komt en die datum staat dik rood aangestipt door de regering-De Croo.

✔️ Regering-De Croo? Of is het toch de regering-Vandenbroucke? Op de persconferenties na het Overlegcomité laat de professor graag even het woord aan de formele premier waarna hij de microfoon grijpt om het allemaal eens echt goed uit te leggen. Ook in het parlement stel je een vraag best niet zomaar aan de eerste minister en doe je er verstandig aan expliciet de naam ‘De Croo’ te noemen als je wil vermijden dat Vandenbroucke antwoordt. Het grapje dat deze week de ronde deed, waarbij De Croo zegt dat er eenheid van commando nodig is en Vandenbroucke reageert “inderdaad, ga in de auto wachten”, is niet zo maar uit de lucht gegrepen.

✔️ Wie vreest dat het vieren van de verdeeldheid toch voor brokken gaat zorgen, werd dit weekeinde in De Standaard ‘gerustgesteld’ door Ecolo-voorzitter Jean-Marc Nollet. “De partijvoorzitters waken over het regeerakkoord.” Dat zal geen overbodige luxe zijn als je de gebeurtenissen in het parlement wat volgt. Daar heerst dikwijls de troostgedachte dat onenigheid de kracht van deze coalitie moet worden.

 

Overzicht van de wetstraatweek verschenen op mijn Facebookpagina op 5 december 2020.