De versoepeling van de coronamaatregelen door de Nationale Veiligheidsraad

De versoepeling van de coronamaatregelen door de Nationale Veiligheidsraad

 

Peter De Roover aan Sophie Wilmès (eerste minister) over "De versoepeling van de coronamaatregelen door de Nationale Veiligheidsraad".

Mevrouw de eerste minister, ik ben blij met de maatregelen die de Nationale Veiligheidsraad heeft genomen. Ik wil mij minder concentreren op hoe en wanneer we verder willen gaan, hoe terecht die vragen ook zijn, maar wel op de haalbaarheid van de maatregelen.

Burgers zijn zich bewust van de problemen die vandaag rijzen en willen zich zonder meer aan de regels onderwerpen, maar die regels moeten logisch en hanteerbaar zijn.

Wij zagen vorige week erg veel onrust ontstaan omtrent de horrorlijst die de opening van de horeca zou begeleiden. De cafés en restaurants gingen niet open, ze moesten zich omvormen tot cafetaria's in Oostblokstijl.

Gelukkig is er een evolutie geweest, zodat men in normale omstandigheden kan openen. Men kan nu met vrienden op café en niet met Kafka. Dat was de angst die vorige week bij veel uitbaters leefde. Ik ben daar zeer blij om.

Ik verzoek u in de toekomst de haalbaarheid van regels mee in het oog te willen houden. Vraag van burgers dat ze zich volwassen gedragen, maar beschouw burgers ook als volwassen mensen die regels kunnen naleven als die enigszins leesbaar zijn.

Mevrouw de eerste minister, zullen de controles gebaseerd zijn op een duidelijke reglementering en niet vervallen tot pestinspecties?

Ik ben ook heel blij dat wij terug naar de normaliteit gaan en dat alles toegestaan is wat niet verboden is en expliciet op een lijst staat. Kunt u bevestigen dat het heel klaar en duidelijk is dat alles mag wat niet verboden is, zoals dat trouwens in een normale rechtsstaat hoort?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mevrouw de eerste minister, ik ben ook heel blij dat wij op 15 juni eindelijk weer de grenzen over zullen kunnen gaan. Dat is voor heel veel mensen belangrijk. 

Ik wil graag twee lessen aanhalen, die wij moeten meenemen.

Ten eerste, wij moeten ervoor zorgen dat mensen weten aan welke regels zij zich moeten houden, vooraleer wij kunnen controleren of zij zich aan die regels houden. Transparantie en duidelijkheid zijn wij aan hen verplicht.

Ten tweede, wanneer wij bij de maatregelen steunen op de expertise van experts, dan moeten wij dat zo breed mogelijk doen. Dat betekent dat wij daarbij ook experts betrekken die in de volle breedte van de menselijke samenleving weten wat het bijvoorbeeld is om een zaak te runnen, en dat wij ook daar oor voor hebben.

Ik zou iedereen willen oproepen om zo snel mogelijk in een café en een restaurant te boeken en een nuttige bijdrage te leveren aan de heropstart van de economie.

 

Plenaire vraag van 4 juni 2020

Foto: Belga