De verklaring tot herziening van de Grondwet

De verklaring tot herziening van de Grondwet

 

Vraag van de heer Peter De Roover aan de eerste minister over "de verklaring tot herziening van de Grondwet".

Collega's, ik heb daarnet het woord 'waanzin' opgezocht. Dat betekent: krankzinnigheid, ziekte in het hoofd, en sedert vandaag: lijst van artikelen met een eventueel communautaire inslag voor herziening vatbaar verklaren.

Mijnheer de eerste minister, u hebt onze taal verrijkt met een nieuwe definitie die toch wat haaks staat op de klassieke betekenis van het woord waanzin. U zei in uw tweet: ik zal mij vanuit de regering verzetten tegen het openstellen van communautaire artikelen.

Wij hebben daarnet ook collega Calvo in dezelfde geest horen pleiten om een debat te voeren over alle dingen waar hij het mee eens is. Wij hebben een andere houding aangenomen. Wij zeggen dat het debat in de volle breedte moet kunnen worden gevoerd. Het feit dat u bepaalde communautaire opvattingen hebt, mijnheer de eerste minister, doet daar niets aan af of voegt daar niets aan toe.

Laten wij niet vergeten dat het gaat om een lijst van artikelen waarbij een eventuele wijziging van de Grondwet in de volgende legislatuur eerst een tweederdemeerderheid moet hebben. U kunt bezwaarlijk zeggen dat een eventuele beslissing die gesteund wordt door twee derde van beide Kamers te rangschikken is in de categorie 'waanzin', want anders moet u de definitie daarvan wel heel erg wijzigen.

De regering, zo horen wij nu, beslist bij consensus. Dat is een nieuwe koers. In de periode van het Marrakeshpact was dat duidelijk anders. Misschien hebt u geleerd uit die periode. In elk geval kan de val van de regering toch geen vrijgeleide zijn om elk democratisch fatsoen te negeren.

Ik meen niet dat de redding in deze discussie te vinden zal zijn bij juristen. De interpretaties van wat u wel en niet kunt, zullen heel ruim uit elkaar lopen. Het gaat hier om politiek fatsoen.

Mijn vragen naar aanleiding van uw verklaring van 11.01 uur zijn: namens wie hebt u die verklaring afgelegd, en zult u werkelijk een democratische beslissing van het Parlement blokkeren?

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Mijnheer de voorzitter, mijnheer Michel, het politieke debat beperken tot de zaken die u zelf fijn vindt, ik zou dat verwachten van Kristof Calvo, maar niet van u.

De redenering die u hier hebt opgezet, klinkt toch wat vreemd. Omdat ik geen meerderheid heb, heb ik het recht om de meerderheid van het Parlement terug te fluiten. Gelukkig dat u geen meerderheid meer hebt, want anders had u de meerderheid van het Parlement niet kunnen terugfluiten. Er is iets kronkeligs in die redenering, als u mij toestaat om dat hier op te merken.

Uiteraard is het uw overtuiging dat er geen communautaire ronde moet komen. Ik wil uw overtuiging ook niet tegenspreken. U mag die hier verdedigen, onze vraag is om het volle, brede debat te kunnen voeren.

Wanneer het uw bedoeling was om aan te tonen dat er twee democratieën zijn in dit land, dan hebt u dat weer uitstekend geïllustreerd. Ik zal het in uw taal zeggen: "Chasse le naturel, il revient au galop".

Het is mijn overtuiging dat een Parlement niet monddood mag worden gemaakt, dat de democratie niet mag worden gemuilkorfd. Wanneer u dat wel zou doen met een minderheidsregering, dan schrijft u geschiedenis. Ik zal niet zeggen aan welke kant van de geschiedenis u staat, u bent meestal degene die die positie bepaalt.

Als wij het toch over geschiedenis hebben, wij zouden artikel 1 van de Grondwet kunnen amenderen: België is ontstaan uit separatisme. Dat zou nog een wiskundig, statistisch feit zijn dat wij dan kunnen vaststellen.

Mijnheer de voorzitter van MR – ik zeg niet premier Michel –, ik heb de indruk dat u het noorden nu echt kwijt bent. En dat mag u letterlijk opvatten.

 

Plenaire vraag van 4 april 2019

Foto: Belga