De menselijke tol van corona

De menselijke tol van corona

 

In deze coronatijden valt bezoek voor terminale patiënten, ook degenen die door andere ziektes getroffen worden, in ziekenhuizen eveneens weg.

In de meest tragische, soms laatste momenten van hun leven zijn zwaar zieken veroordeeld tot eenzaamheid. Zo verwees Theo Francken voorbije week naar een schrijnende getuigenis in dat verband.

Ik heb dat probleem gisteren aangekaart op de vergadering van de zogenaamde Superkern en aangedrongen op versoepelingen. Ook Maggie De Block was het eens dat de strikte regels - ingegeven door de terechte bekommernis voor de veiligheid van verzorgend personeel - tot menselijk heel zware situaties leiden en dat daar oplossingen voor moeten komen. Elke dag vertraging leidt er toe dat het voor weer nieuwe patiënten te laat komt, merkte ik op. In dergelijke zaken moeten alle politici bondgenoten zijn van elkaar.

Vanaf maandag komt er een gedeeltelijke heropstart van de normale ziekenhuisactiviteiten. Dat geeft ruimte om veilig bezoek door de meest naasten bij terminale patiënten mogelijk te maken als het ziekenhuis dat zonder risico’s voor verplegend personeel kan organiseren.

Daarmee zetten we weer een stapje vooruit maar voor de betrokkenen wel een cruciale stap.

Laten we er allemaal samen, met veel verantwoordelijkheidszin, aan meewerken dat de voorzichtige heropstart maandag beheerst, veilig en gezond verloopt. Dat is goed voor de uitstap uit de lockdown van de economie, nodig om toekomende armoede, faillissementen, werkloosheid enzovoort te vermijden. Maar het is bijvoorbeeld ook essentieel om de opening naar veilig afscheid nemen van geliefden in hun laatste dagen of uren niet in het gedrang te brengen.

Laten we vanaf maandag 4 mei zeker ook die mensen die de volgende dagen, weken afscheid moeten nemen van het leven helpen door burgerzin aan de dag te leggen!

 

Bericht geplaatst op mijn Facebookpagina op 3 mei 2020.