Catalanen stellen nieuwe Grondwet voor aan N-VA-delegatie

Catalanen stellen nieuwe Grondwet voor aan N-VA-delegatie

Vandaag stelde een delegatie van het Catalaanse Constituïm-initiatief het ontwerp voor een nieuwe Catalaanse Grondwet voor aan de N-VA-Kamerleden van de commissie Buitenlandse Betrekkingen. 

 

Fractievoorzitter Peter De Roover ontving samen met Kamerleden Peter Luykx en Rita Bellens vertegenwoordigers van “Constituïm”, het Catalaans grondwetgevend initiatief bestaande uit 17 professionals van verschillende vakgebieden en leden van ICEC, International Commission of European Citizens. ICEC is een Europese koepelorganisatie van independentisten uit Vlaanderen, Schotland, Catalonië, Zuid-Tirol en Veneto.

 

Catalonië bereidt zich voor op een nieuw - ditmaal bindend - referendum in september 2017, dat het land eindelijk naar onafhankelijkheid moet leiden. “Constituïm” is een burgerinitiatief - stevig geënt op de Catalaanse grondstroom - dat de burgers wil voorbereiden op wat daarna komt: een eigen staat en een nieuwe maatschappij op grond van een door het volk geschreven grondwet. Hiervoor voeren ze een objectief inhoudelijk debat in samenspraak met diverse organisaties uit het middenveld en directe betrokkenheid van individuele burgers.

 

“We mochten nog eens ervaren dat de Catalaanse beweging gekenmerkt wordt door een groot pluralisme”, zegt De Roover. “Ze zorgt voor belangrijke impulsen voor het maatschappelijke debat over een onafhankelijk Catalonië. Dat is het middenveld op zijn best.”

 

“Dit initiatief komt vanuit de bevolking zelf komt en wordt niet van hogerhand opgelegd”, voegt Luykx toe. “Het toont de immense betrokkenheid van de Catalaanse man op de straat met de toekomst van zijn land en zijn vermogen om ook echt te willen vernieuwen.”

 

Maar het feit dat enkel een apolitiek burgerinitiatief tot een ontwerp leidt, herinnert ons ook aan de trieste realiteit dat in het Spanje vandaag geen ruimte is voor een publiek debat over onafhankelijkheid. De Roover: “’In Spanje is het ongrondwettelijk om over de grondwet te debatteren’, zoals de delegatieleden ons wisten te vertellen. Enkel de burgers kunnen in deze taak slagen omdat de politici vervolging riskeren indien ze de onafhankelijkheid voorbereiden.”

 

De drie Kamerleden van N-VA willen dan ook hun onbegrip uiten over de starre en rancuneuze houding van de Spaanse overheid. Ze betuigen hun steun aan hun Catalaanse collega’s die onversaagd hun strijd voor een onafhankelijke Catalaanse natie voortzetten.

 


 

Hier geplaatst op 10 januari 2017. 

 

Foto: Tijdens de ontmoeting.

 

TIP: Dankzij internet kunnen wij ook veel mensen bereiken buiten de klassieke media om. Help daarbij en deel dit artikel. Gewoon op de knop hieronder drukken.