Brief aan Kamervoorzitster Tillieux over aanpak watersnood

Brief aan Kamervoorzitster Tillieux over aanpak watersnood

De federale regering bleef fel in gebreke in het beheren van de acute noodtoestand na de recente watersnoodramp. Veel te vroeg trok minister Annelies Verlinden (CD&V) haar handen af van de noodsituatie hoewel ze daar binnen de huidige bevoegdheidsverdeling verantwoordelijk voor is. Te gemakkelijk wordt ook vergeten dat de Luikse gouverneur optrad (nu ja, eigenlijk amper optrad) als ambtenaar onder de bevoegdheid van de minister van binnenlandse zaken.

Vandaar dat er serieuze vragen te stellen zijn over het gebrek aan concrete hulpverlening bij de slachtoffers van de overstromingen.

Gisteren ontvingen wij het onwaarschijnlijke en beschamend antwoord op onze vraag: in samenspraak met commissievoorzitter Ortwin Depoortere (VB) besliste de Kamervoorzitter dat de commissie wordt samengeroepen… begin september!

Wat een schande!

Vandaag stuurde ik met collega Yngvild Ingels volgende protestmail naar mevr. Tillieux:

“Geachte mevrouw de voorzitter,

Uw antwoord heeft ons bijzonder verbaasd.

Dat wij de normale controlewerkzaamheden van ons huis in deze uitzonderlijke omstandigheden opschorten tot begin september geeft een bijzonder slecht beeld van het parlement.

Terecht begrijpt de publieke opinie niet dat het parlement inactief zou blijven tot september bij wat de ergste natuurramp is die het land de jongste decennia trof.

Vandaar dat wij u via deze weg formeel willen meedelen niet akkoord te kunnen gaan met de beslissing die u in deze in overleg met de commissievoorzitter hebt genomen.”

Wij zullen op de spijker blijven slaan want het parlement mag niet verplicht worden om werkloos toe te zien hoe hulpbehoevende mensen door de regering-De Croo in de steek worden gelaten.

Dit bericht verscheen op Facebook op 7 augustus 2021.