Benoeming Reynders als Eurocommissaris onaanvaardbaar voor de N-VA

Benoeming Reynders als Eurocommissaris onaanvaardbaar voor de N-VA

 

Voor fractieleider Peter De Roover (N-VA) is het onaanvaardbaar dat de federale regering Didier Reynders (MR) voordraagt als Eurocommissaris: “Deze federale regering, die geen enkele democratische legitimiteit heeft, begint steeds meer te lijken op een uitzendkantoor voor ministers in lopende zaken. Bovendien gaat na het voorzitterschap van de Europese Raad Charles Michel, opnieuw een topfunctie naar een Franstalige politicus.”

Sinds de val de van de regering Michel I lijkt de federale regering steeds meer op een uitzendkantoor dat enkel dient om de carrière van de overgebleven ministers te verlengen. Zonder enige vorm van democratische rugdekking of overleg met het parlement wordt nu een Eurocommissaris aangeduid.

Geen respect voor democratie

“Het is bijzonder spijtig om te moeten vaststellen dat deze regering in lopende zaken weer niet de democratische reflex heeft om het parlement in deze belangrijke beslissing te betrekken. De Europese Unie en de functie van Eurocommissaris zijn te prominent om te laten beslissen door een regering in lopende zaken zonder meerderheid. Vijf jaar lang zal Didier Reynders een van de belangrijkste Belgische stemmen op het Europese niveau zijn, maar met welke democratische legitimiteit?” aldus De Roover. “De grenzen van wat een regering in lopende zaken wel en niet mag doen worden weer eens overschreden.”

Vlaanderens stem in Europa

Het is ook onbegrijpelijk dat de Vlaamse partijen CD&V en OpenVLD akkoord gingen met de voordracht van Didier Reynders als Eurocommissaris. Hiermee gaat immers opnieuw een Europese topfunctie naar een Franstalige politicus.

“Het zou in normale omstandigheden al opmerkelijk zijn dat alle Europese functies naar vertegenwoordigers van één taalgroep gaan, maar nu we binnenkort met de Brexit geconfronteerd worden is het van levensbelang een Vlaming aan die Europese tafels te hebben,” besluit De Roover, “de economische impact van de Brexit op de Vlaanderen is immers veel groter dan die op Wallonië.

Tenslotte is het ook opmerkelijk dat Charles Michel geen gehoor geeft aan de oproep van von der Leyen om evenveel mannen als vrouwen voor te dragen als eurocommissaris.

 

Persbericht verstuurd op 24 augustus 2019 en overgenomen door verschillende media. 

Labels