"Behandel andersdenkenden niet als vijanden"

"Behandel andersdenkenden niet als vijanden"

 

Peter De Roover van N-VA wierp zich dit weekend op als spreekbuis van al wie een Vlaamse strijdvlag in huis heeft en gruwelt van nazisme. Toen Pukkelpop 'zijn' vlag een collaboratievlag noemde, vroeg hij in een open brief excuses en die kwamen er ook, of toch gedeeltelijk. "We moeten dringend leren om het oneens te zijn met elkaar", zegt hij. "Andersdenkenden zijn geen vijanden."

Peter De Roover is voorzitter van de Kamerfractie van N-VA en maakt deel uit van het dagelijks bestuur van die partij. Op de Vlaamse feestdag hangt hij een zwarte leeuwenvlag aan zijn gevel. Zo toont hij dat de Vlaamse strijd voor ontvoogding volgens hem nog niet afgelopen is.

"Dat mensen het daarmee niet eens zijn, dat kan ik begrijpen, en het staat iedereen vrij om mijn standpunt aan te vechten, maar om mij vanwege die vlag van nazisympathieën te verdenken, dat is meer dan één stap te ver. Ik vind het nazisme gruwelijk, dat was een misdadig regime. En ik spreek niet alleen voor mezelf. Zoals ik zijn er duizenden: Vlaamsgezinden die af en toe de strijdvlag bovenhalen en niks met extreemrechts te maken hebben. Die vlag is inderdaad misbruikt, maar ik vergelijk het met een BMW-auto. Moet iedereen zijn BMW van de hand doen, omdat sommige BMW-chauffeurs zich misdragen?"

HALFSLACHTIGE EXCUSES

Pukkelpop, dat de zwarte leeuwenvlaggen liet verwijderen nadat vriendinnen van Anuna De Wever donderdagnacht op een camping waren belaagd, verontschuldigde zich achteraf. "Wij hebben nooit beweerd dat mensen die zo'n vlag hebben, de collaboratie steunen of nazisympathieën hebben. Dat hebben we zelfs niet willen insinueren. Voor dat misverstand bieden we onze excuses aan", zei woordvoerder Frederik Luyten zaterdag. Voor het weghalen van de vlaggen verontschuldigde Pukkelpop zich niet. Luyten: "We hebben enkel vlaggen weggehaald bij mensen die voor overlast zorgden en dat zouden we zo opnieuw doen." Ook voor het gebruik van het woord 'collaboratievlag' kwamen geen excuses. "We hadden het in onze communicatie over 'de zogenoemde' collaboratievlag en daar blijven we bij", aldus Luyten.

Peter De Roover aanvaardt de excuses, maar vindt ze halfslachtig. "De verstandigste reactie die ik heb gelezen, was die van Kyra Gantois, de kompaan van Anuna De Wever", zegt hij. "ZIj was er bij toen het gebeurde en ze schreef op sociale media dat daar op Pukkelpop ook mensen met Vlaamse vlaggen waren die hen niet hadden lastiggevallen en dat ze het onterecht vond om iedereen over één kam te scheren." Ook Anuna De Wever zelf heeft dit weekend trouwens laten weten dat ze niet achter de verwijdering van de vlaggen stond.

"De discussie over de vlag vind ik belangrijk, maar het onderliggende probleem is nog belangrijker. We hebben het steeds moeilijker om het op een fatsoenlijke manier met elkaar oneens te zijn. Wie anders denkt, wordt meteen als een vijand gezien en vaak ook zo behandeld. Wat Anuna is overkomen, vind ik bijvoorbeeld totaal onaanvaardbaar, en dat heb ik ook meteen op Twitter geschreven, nog voor er van die verwijdering van vlaggen sprake was. Je kan grondig van mening verschillen, maar je moet altijd respectvol blijven."

ONGELOOFWAARDIG

Mooie boodschap, maar misschien niet geloofwaardig uit de mond van een politicus van N-VA, een partij die het vijandbeeld ook gebruikt en geregeld vergeet respect te hebben voor tegenstanders. Of leest De Roover ook Bart De Wever en Theo Francken de les? "Op dat concrete voorbeeld ga ik niet in, maar ik zeg inderdaad vaak dat politici, van welke partij ze ook zijn, fatsoenlijk met elkaar moeten omgaan. Wij hebben daarin een voorbeeldrol."

 

Interview verschenen in Het Laatste Nieuws van 19 augustus 2019.

Labels