Avant-garde met overheidsondersteuning?

Avant-garde met overheidsondersteuning?

 

Milo Rau, artistiek leider van NTGent, schrijft vandaag in De Morgen in een opiniestuk: " Maar neoliberale en identitaire eenwording is niet langer voldoende voor rechts. Men wil de avant-garde weg hebben, ook al is die Vlaams en economisch excellent. Simpelweg omdat het 'het democratische discours stimuleert'."

Blijkbaar kan avant-garde alleen bestaan mits overheidsondersteuning. Volgens mij doorbreekt dat het hele concept van avant-garde.

In mijn facebook-post van maandag schreef ik over de rol van de overheid op vlak van kunst en cultuur: "Laat me niet gezegd hebben dat er geen enkele rol te spelen is maar het is mijn vaste overtuiging dat die best zo klein mogelijk blijft. De overheid vormt belastinggeld om tot subsidies en keert die vervolgens uit; ofwel rechtstreeks ofwel via commissies die door de politiek worden samengesteld. Wel, ik wantrouw dat mechanisme.

Meer nog: aangezien belastingbetalers recht hebben om te weten wat er met hun belastinggeld gebeurt én kritische kunstenaars het recht hebben elke inmenging van de overheid af te wijzen, stoten we op een zwaar subsidiedilemma. Ik mag aannemen niet de enige te zijn die de tegenspraak ziet tussen maatschappijkritiek en het ontvangen van overheidsgelden?"

Milo Rau ziet die tegenspraak tussen maatschappijkritiek en het ontvangen van overheidsgelden blijkbaar niet. Mooi, maar daar zijn we het dan fundamenteel over oneens.

 

Tekst verschenen op mijn Facebookpagina op 20 november 2019.

Labels