"Wij doen federaal alleen mee met een programma dat vertaalt wat we ook fundamenteel in Vlaanderen willen"

"Wij doen federaal alleen mee met een programma dat vertaalt wat we ook fundamenteel in Vlaanderen willen"

 

Woensdagavond mocht ik onze vrienden van de Roeselaarse N-VA-afdeling toespreken. Toevallig stond Theo ( Francken uiteraard 😉) enkele kilometer verder op een affiche geprogrammeerd voor diezelfde avond. Enkele journalisten werden er op uit gestuurd om te luistervinken en vandaag sieren Theo en ik brede kolommen in De Standaard en Gazet van Antwerpen.

 

Hebben de journalisten keurig werk geleverd? Jawel - en dat valt dik mee want ik had daar in Roeselare wel enkele kritische kwinkslagen voor de Wetstraatpers in petto 🙂 - voor zo ver hun verslag niet gelezen wordt als een interview. Het gebruik van aanhalingstekens is bij zo'n verslag niet echt professioneel top, want zinnen uit hun context gerukt of los van intonatie en sfeer geven niet of nooit helemaal weer wat bedoeld was. Bovendien is er uiteraard een verschil tussen een losse babbel waarbij geen voorbereide tekst wordt voorgelezen en een afgewogen persmededeling.

De gekozen kop komt van een antwoord van mij op een publieksvraag. "Hebt u aandelen van paars-geel, ik zou ze verkopen." Daarmee is niet gezegd dat zo'n regering er zeker nooit zal komen maar ik zou er geen zuurverdiende centen op verwedden.

In die zin is de inleidende samenvatting in de krant erg kort door de bocht. Lees mee: "Federaal regeren met de PS is onmogelijk en Vlaams was een coalitie met Vlaams Belang de wens: voor de eigen achterban zeggen N-VA-kopstukken wat ze in het openbaar moeilijk kunnen."

Ik heb nooit gezegd dat federaal regeren met de PS onmogelijk is en Theo deed zo'n uitspraak evenmin. Maar federaal regeren met de PS zal uitermate moeilijk zijn, want onze afspraak met de kiezer laten wij niet vallen. Die lijn blijft wat ze altijd was: met de PS om Vlaams (en dus Waals) zelfbestuur door te voeren. Mocht de PS bereid zijn een regeerakkoord af te sluiten dat verenigbaar is met de rest van ons verkiezingsprogramma, dan moeten we daar uiteraard op ingaan. Maar zou u aanraden om daar aandelen op de kopen?

Volgend citaat uit het artikel geeft dat keurig weer: "Wij doen federaal alleen mee met een programma dat vertaalt wat we ook fundamenteel in Vlaanderen willen." (Het zou straf zijn om daar anders over te denken.) "Dat kan volgens mij nooit ingevuld worden met de N-VA en de PS samen." (Ik laat me uiteraard altijd graag verrassen maar even eerlijk: denkt iemand daar anders over?)

Wat die houding betreft beoordeel ik de PS net zoals andere partijen, het Vlaams Belang inbegrepen. Dat brengt ons bij de uitspraak:"Vlaams was een coalitie met Vlaams Belang de wens". Daar citeert de journalist niet de belangrijkste redenering die ik daarbij hanteer. Het wordt hoge tijd dat het Vlaams Belang uit de comfortzone gehaald wordt van waar uit die partij allerlei onhaalbare 'oplossingen' in het rond lanceert en nooit in de modder van de concrete realisatie moet gaan staan. Een diepe kloof die gaapt tussen mij (en mijn partij) en het Vlaams Belang: ik probeer realistisch aan politiek te doen en niet vanuit een afgesloten ivoren toren van het grote gelijk.

Het Vlaams Belang mag de beide handjes kussen dat Open VLD en CD&V zo vriendelijk waren hen voor die realiteitscheck te behoeden.

Merkt u een verschil met wat ik (en anderen in de partij) al de hele tijd, voor en na de verkiezingen, bij afdelingen of ‘openbaar’ zeggen? Niet dus, alle ijverig gespeur door Wetstraatcommentatoren naar ‘bochten’ ten spijt.

En wat vertelde ik de rest van die twee aangename Roeselaarse uren? Elke afdeling mag me uitnodigen. 😉

 

Tekst verschenen op mijn FB-pagina op 27 september 2019.