Regering-Wilmès gaat door tot 1 oktober

Regering-Wilmès gaat door tot 1 oktober

N-VA fractievoorzitter Peter De Roover spreekt over minachting voor het parlement

 

De Vivaldi-partijen zijn het blijkbaar eens geworden dat Premier Sophie Wilmès pas op 1 oktober en niet op 17 september het vertrouwen van de Kamer vraagt. “Surrealistisch”, zegt N-VA fractievoorzitter Peter De Roover, die komende plenaire vergadering Wilmès zal ondervragen: “Er is geen enkel argument opdat Wilmès haar in het parlement uitgesproken belofte niet zou nakomen.”

Wilmès (MR) verklaarde op 17 maart in de Kamer dat ze ten laatste op 17 september het vertrouwen voor haar regering weer zou vragen. Aan de volmachten is intussen een einde gekomen. Het kabinet zou, als ze het vertrouwen niet krijgt, gewoon weer in lopende zaken gaan. Maar sinds preformateur Egbert Lachaert (Open VLD) besmet is met corona, zou die timing in het gedrang komen.

Volgens N-VA-fractieleider Peter De Roover moet premier Wilmès zich echter aan de afspraak houden en opnieuw het vertrouwen vragen. De coronabesmetting van preformateur Lachaert speelt daarbij voor De Roover geen rol. "Dat gaat over de vorming van een nieuwe regering. Op 17 maart heeft mevrouw Wilmès geen koppeling gelegd met een nieuwe regeringsvorming."

Volgens de N-VA-fractievoorzitter kreeg de premier zes maanden terug het vertrouwen in een duidelijke context en was dat ook de voorwaarde voor een aantal partijen om de groene knop in te drukken.

“Nu blijkt dus dat de Premier haar voeten veegt aan de belofte die ze zelf in parlement deed op 17 maart. Qua minachting voor het parlement kan dat tellen,” aldus De Roover.

De kwestie stond voorlopig niet op de ontwerpagenda van de Kamer, maar de N-VA fractie heeft hierover vandaag een actuele vraag aan de premier ingediend. Op steun van de N-VA voor het vertrouwen moet premier Wilmès, net als in maart trouwens, niet rekenen.

“Ze kan de farce volledig maken en voor Wilmès III het vertrouwen vragen voor 2 weken. Het wordt steeds surrealistischer. Steeds Belgischer dus.”, besluit De Roover.

Persbericht van 10 september 2020. 

Tekst ook verschenen op mijn Facebookpagina. 

Foto: Belga

Labels