Premier Michel erkent de Armeense genocide namens de Belgische regering

Premier Michel erkent de Armeense genocide namens de Belgische regering

In antwoord op een vraag van N-VA-Kamerlid Peter De Roover erkende Eerste Minister Charles Michel (MR) namens de regering de Armeense massamoorden van 1915 formeel als genocide. De Roover diende aansluitend een resolutie in betreffende de herdenking van de honderdste verjaardag daarvan. Zo kan de Kamer zich aansluiten bij de regering en aandringen op passende opvolging.  

 

 

Tijdens het wekelijks vragenuurtje in de plenaire zitting van de Kamer vroeg parlementslid Peter De Roover (N-VA) aan Eerste Minister Michel om de verschrikkelijke gebeurtenissen van 100 jaar geleden in het Ottomaanse Rijk tegenover de Armeense bevolking formeel te erkennen als genocide. De premier deed daarover recent uitspraken in La Libre.

 

In 1987 keurde het Europees Parlement een resolutie goed waarin het erkende dat de tragische gebeurtenissen die tussen 1915 en 1917 plaatsvonden tegen de Armeniërs in het Ottomaanse Rijk een genocide vormen zoals gedefinieerd in de Conventie over de Preventie en Bestraffing van Genocide van 1948. Diverse parlementen sloten zich daar later bij aan.

 

“België bleef tot vandaag achter in het debat over de Armeense ‘kwestie’. De recente uitspraken van premier Michel in La Libre waren dan ook hoopgevend. Dat hij die nu in het parlement herhaalt en daarmee namens de regering deze tragedie officieel erkent als genocide, verwelkomt mijn fractie zeer”, verklaarde De Roover.   

 

Aansluitend diende het N-VA-kamerlid een resolutie in betreffende de herdenking van de honderdste verjaardag van de gebeurtenissen. Daarmee wil De Roover de Kamer de kans geven zich aan te sluiten bij de Belgische regering en aan te dringen op opvolging. “Ik wil Turkije aanmoedigen de herdenking aan te grijpen om deze gebeurtenissen met open vizier te benaderen”, legt De Roover uit. “Met de resolutie verzoeken wij Turkije en Armenië dan ook om zich te richten op een plan voor verzoening in een nabije toekomst.”

 


 

Persbericht verstuurd en hier geplaatst op 18 juni 2015

 

Foto:  Foto tijdens het stellen van de vraag aan Premier Charles Michel © Hendrik Vuye

 

TIP: Dankzij internet kunnen wij ook veel mensen bereiken buiten de klassieke media om. Help daarbij en deel dit artikel. Gewoon op de knop hieronder drukken.