Pensioenen parlementsleden: gelijke leeftijd als voor iedereen

Pensioenen parlementsleden: gelijke leeftijd als voor iedereen

Deze week kwam het thema ‘pensioenen van parlementsleden’ weer nadrukkelijk onder de aandacht. Politieke spelletjes kregen echter voorrang op het zoeken naar een oplossing. De N-VA wil resultaten. Op mijn uitgestoken hand van vorig jaar ging de oppositie niet in. Dan nemen we het heft zelf in handen. Hieronder de persmededeling daarover van vandaag en het Belga-bericht van gisterenavond.

N-VA kamerfractievoorzitter blij met ‘pensioeninitiatief’ kamervoorzitter

 

Peter De Roover: “Eindelijk kan doelgericht werken aan oplossing de plaats innemen van politieke spelletjes.”

 

De voorzitter van de N-VA kamerfractie, Peter De Roover, is zeer blij dat kamervoorzitter Siegfried Bracke het initiatief neemt om de pensioenleeftijd van kamerleden in lijn te brengen met de algemene regeling. “Wij hebben steeds gezegd dit debat taboeloos aan te willen gaan. Het is de logica zelve dat we de leeftijdsvoorwaarde voor kamerleden verder optrekken. We kunnen geen geloofwaardige pensioenhervorming doorvoeren als we ‘onszelf’ daarbij buiten beschouwing laten”, vindt De Roover.

 

Hij is verontwaardigd over de manier waarop sp.a deze zaak gisteren in de plenaire zitting gedegradeerd heeft tot een politiek steekspelletje. “Vorig jaar heb ik (toen De Roover nog woordvoerder was voor de N-VA voor pensioenen) bij het debat over de verlenging van de maximale pensioenleeftijd sp.a uitgenodigd om aan een oplossing voor de kamerleden te werken. Sedertdien hebben we daarover van die partij niets meer vernomen binnen de Conferentie van de Voorzitters, waar het kamerreglement kan worden besproken. Is dat omdat daar geen camera’s draaien?”, vraagt de N-VA fractieleider zich af.

 


“Het doel moet duidelijk zijn: parlementairen horen aan dezelfde pensioenleeftijdsvoorwaarden te voldoen als andere werknemers.”


 

Vorige legislatuur werd de regelgeving al aangescherpt en toen werkte de N-VA vanuit de oppositie buiten het zicht van de media mee aan een consensus, waar ook sp.a toen zich bij aansloot. “Het is de hoogste tijd dat nu doelgericht gewerkt wordt aan een verdere aanscherping, op de wijze waarop het hoort”, stelt De Roover. “Het einddoel moet duidelijk zijn: parlementairen horen aan dezelfde pensioenleeftijdsvoorwaarden te voldoen als andere werknemers. Als dat kan in een regeling die voor alle parlementen geldt, des te beter. Zo niet moet de kamer alleen het voortouw nemen.”

 

De Roover zegt daar als lid van de Conferentie van Voorzitters nauwlettend op te zullen toezien.

 


 

Belga-bericht 28 april 2016

 

 

Amendement voor gelijke pensioenleeftijd parlementairen weggestemd (2)

 

BRUSSEL 28/04 21:32 (BELGA)


De plenaire Kamer heeft donderdag het amendement weggestemd waarmee sp.a de voorwaarden voor de pensioenleeftijd voor parlementairen gelijk wil trekken met de pensioenvoorwaarden voor alle werknemers. Het amendement werd in de loop van de namiddag ingediend. De meerderheidspartijen stemden tegen, terwijl PS, sp.a, Ecolo-Groen en Vlaams Belang voor stemden en cdH, Défi en PP zich onthielden.

 

In een reactie stelt Kamerfractieleider Peter De Roover (N-VA) dat zijn fractie heeft tegengestemd omdat het initiatief een "goedkope manier was om bij het publiek te scoren", maar dat hij inhoudelijk openstaat om zonder taboe het debat te voeren, zij het dan "op de gepaste manier en onder de gepaste omstandigheden".

 

Het voorstel van sp.a bepaalt dat elke wijziging van het pensioenstelsel bij ambtenaren, zelfstandigen of werknemers, ook automatisch wordt doorgetrokken naar de parlementsleden. "Het kan niet dat parlementsleden nog steeds gunstigere pensioenvoorwaarden genieten. Dat is een grote onrechtvaardigheid", motiveerde fractieleidster Meryame Kitir.

 

Voor haar N-VA-collega De Roover was de manier van werken van de Vlaamse socialisten niet passend in een dergelijk ernstige aangelegenheid. Aanleiding was een actuele vraag van PVDA, waarop sp.a dan "halsoverkop" een amendement indiende. "Steekvlampolitiek", oordeelt De Roover.

 

Behalve dat het voorstel volgens de N-VA'er "technisch mank" in mekaar zat, herinnert hij eraan dat in de vorige legislatuur eveneens wijzigingen aan het statuut zijn doorgevoerd. "Wij zaten in de oppositie en hebben toen geen spelletjes gespeeld. Ik denk dat dat de juiste manier van werken is", zegt De Roover. "Ik betreur dat sp.a eerder een show heeft opgevoerd dan naar oplossingen gezocht".

 

Toch zegt De Roover ervoor open te staan zonder taboes inhoudelijk het debat te willen voeren. "We vragen van de burger een inspanning om langer te werken. Dan is het absoluut redelijk dat wij de dezelfde inspanning zouden doen. Ook al hebben we de vorige legislatuur een stap gezet, het dossier is niet gesloten", besluit hij.

 


 

 

Geplaatst op 29 april 2016.

 

Foto: (stukje van) de Kamer

 

TIP: Dankzij internet kunnen wij ook veel mensen bereiken buiten de klassieke media om. Help daarbij en deel dit artikel. Gewoon op de knop hieronder drukken.