Mini-taalrelletje in onderzoekscommissie

Mini-taalrelletje in onderzoekscommissie

De Standaard (en La Libre Belgique) berichtten vandaag kort over een 'taalrelletje' in de parlementaire onderzoekscommissie naar de terreuraanslagen. Kennis van beide landstalen voor coördinerende hulpverleners lijkt ons alvast de logica zelve.

 

De parlementaire onderzoekscommissie over de terreuraanslagen van 22 maart begon deze week met hoorzittingen om de hulpverlening onder de loupe te nemen. Gisteren 'veroorzaakte' ik blijkbaar een taalrelletje. Feit: de arts die de medische hulp coördineerde na de aanslag in Maalbeek - en die in moeilijke omstandigheden blijk gaf van een grote inzet, waarvoor hulde - gaf op die hoorzitting de indruk zelfs niet over een passieve kennis van het Nederlands te beschikken. Dat lokte bij mij de vraag uit of het niet zinvol zou zijn tenminste een passieve kennis van beide grote landstalen te verwachten van coördinatoren in de hulpverlening in onze hoofdstad.

Sommige Franstalige collega's reageerden als door een horzel gebeten. Een taalrel of een zaak van gezond verstand? Als je het mij vraagt, gewoon het laatste, want het gaat toch over hulpverlening... 

 


 

N-VA veroorzaakt mini-taalrelletje, Dewael blokt af

 

Toen urgentiearts Olivier Vermylen van het Brusselse Brugmannziekenhuis de hulpverlening in Maalbeek besprak, in het Frans, overviel N-VA-fractieleider Peter De Rooverhem plots met een stekelige vraag. 'Zouden niet alle verantwoordelijke hulpverleners voldoende tweetalig moeten zijn?' Voorzitter Patrick Dewael schoot de gegeneerde arts meteen te hulp door de discussie af te blokken, maar kon niet verhinderen dat Laurette Onkelinx (PS) en Georges Dallemagne (CDH) de N-VA'er vinnig van repliek dienden. De Roover liet zich niet doen: 'Ik zoek geen polemiek, dit gaat over communicatie in moeilijke omstandigheden.' Incident gesloten. (mju)

 


 

Uit De Standaard 12 mei 2016.

 

Foto: Het Belga-bericht

 

TIP: Dankzij internet kunnen wij ook veel mensen bereiken buiten de klassieke media om. Help daarbij en deel dit artikel. Gewoon op de knop hieronder drukken.