Socialisten zorgden niet voor eerlijke fiscaliteit

Socialisten zorgden niet voor eerlijke fiscaliteit

De socialisten zeggen dat er nood is aan een eerlijke fiscaliteit. Blijkbaar zijn ze er dus zelf nooit in geslaagd dat te realiseren, merkte ik gisteren op in de Kamer, terwijl wij daar wel werk van maken. Hieronder kunt u inpikken wanneer ik Peter Van Velthoven (sp.a) daarmee confronteer. (gebaseerd op het Beknopt Verslag van de plenaire zitting van 1 februari 2018) 

14.43 Peter De Roover (N-VA):

 

We gaan nu ongetwijfeld een reeks suggesties te horen krijgen om de fiscaliteit eerlijker te maken. Daarmee zegt de heer Vanvelthoven eigenlijk dat het bestaand fiscaal systeem dat zijn partij ons als erfenis heeft achtergelaten, niet eerlijk is. Hij schijnt te verwachten dat de huidige meerderheid klaarspeelt, wat regeringen met zijn partij erin nooit hebben kunnen realiseren. Zijn geloof in deze meerderheid is terecht, want wij presteren op fiscaal vlak alleszins beter dan de socialisten destijds.

 

Bij elke maatregel van de regering horen we hetzelfde riedeltje: hij zal niets opbrengen. Toch merken we dat vandaag de inkomsten die door de regering begroot zijn, ook gehaald worden.

 

Door alle maatregelen van de regering draagt de vermogenscomponent meer bij aan de inkomsten dan vroeger, tot spijt van wie het benijdt. Daar komt nog bij dat de totale belastingdruk afneemt. Dat is een prestatie waarop we trots mogen zijn, zeker omdat ook de inkomsten op het goede spoor zitten. De kritiek van de socialisten klopt dus totaal niet.

 

14.44 Peter Vanvelthoven (sp.a)

 

(…)

 

En nog dit: men krijgt er binnen een coalitieregering nu eenmaal niet alles door wat men wil. Dat weet de N-VA ondertussen ook maar al te goed, mijnheer De Roover.

 

14.45 Peter De Roover (N-VA):

 

Dat laatste klopt. Ik stel echter vast dat wij er in ons streven naar fiscale eerlijkheid meer doorkrijgen dan wat de socialisten in het verleden ooit gelukt is.

 Hier geplaatst op 2 februari 2018. 

 

Foto: ‘actiefoto’ tijdens het debat in de Kamer op 1 februari 2018

 

TIP: Dankzij internet kunnen wij ook veel mensen bereiken buiten de klassieke media om. Help daarbij en deel dit artikel. Gewoon op de knop hieronder drukken.