Loi concernant le Tribunal révolutionnaire

 

Deze regering gaat nepnieuws bestrijden. De premier zette het in zijn beleidsverklaring; minister van binnenlandse zaken Annelies Verlinden (CD&V) zette het in haar beleidsverklaring; minister van justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) liet het in de gazet zetten; staatssecretaris voor digitalisering Matthieu Michel (MR) heeft volgens een multidisciplinaire expertengroep van linguïsten, liplezers, cryptografen en paardenfluisteraars ook zoiets meegedeeld, maar dan wel in gecodeerde vorm.

Labels

Het handhavingsbeleid in het kader van de coronamaatregelen

 

Vandaag is het de Dag van de Mensenrechten. Net nu moeten wij de regering vragen op te letten niet lichtzinnig om te springen met onze fundamentele burgerrechten. 

Ik vroeg minister Verlinden niet te vergeten dat ze juriste is en te weigeren om haar handtekening te zetten onder een Ministerieel Besluit dat grondrechten aantast.

Dergelijke zware aantasting van onze vrijheden vraagt een parlementair debat.