Debat over begroting 2015 en programmawet

Op woensdagvoormiddag 17 december 2014 begon de Kamer de plenaire met de bespreking van de begroting voor 2015. Het debat werd geopend door de fractievoorzitters. Toen Kristof Calvo (Groen) mijn fractievoorzitter Hendrik Vuye onderbrak en een citaat in de krant De Tijd van ING-hoofdeconoom Vanden Houte aanhaalde, kwam ik even tussen want dat citaat bleek intussen achterhaald. De waarheid heeft nu eenmaal haar rechten.

Nadat op donderdag 18 december de begroting werd goedgekeurd, vond ’s anderendaags de plenaire bespreking van de programmawet plaats. Die regelt hoe de begroting volgend jaar concreet uitgevoerd zal worden. De bespreking legde de visieverschillen tussen meerderheid en oppositie nogmaals bloot. Daarbij kwam ik twee keer kort tussen.