Tussenkomsten bespreking resolutie erkenning Palestijnse staat

De plenaire vergadering van de Kamer van volksvertegenwoordigers debatteerde op donderdag 5 februari 2015 over de resolutie betreffende de erkenning van de Palestijnse Staat door België. Nadien volgde de stemming. Vermits ik een van de mede-indieners was van de door de meerderheid gesteunde resolutie opende ik namens de N-VA-fractie de debatten. Er volgde een pittig debat met onderbrekingen door de oppositie en mijn weerwoord. Tijdens de tussenkomsten van andere parlementsleden liet ik mij evenmin onbetuigd. Hieronder mijn interventies uit het kamerverslag. Het volledige verslag van het debat leest u hier.

Mevrouw Kanmaz, zeg wat u bedoelt

Waarom radicaliseren jongeren van hier tot zelfs het punt dat ze gaan meevechten in Syrië en Irak aan de zijde van IS? De jongeren die flirten met het jihadisme en zich ook effectief engageren voor IS, zijn zonder twijfel het slachtoffer van een samenleving die er niet in geslaagd is om hen op te nemen en een plek te geven, schreef Meryem Kanmaz in De Standaard van 3 februari 2015. Het dagdagelijkse ontwortelde gevoel van jongeren die geconfronteerd worden met discriminatie, racisme, uitsluiting en islamofobie draagt daartoe bij aldus de onderzoekster. In het bijzonder de zoektocht naar een identiteit en een plek versterkt dat gevoel. Met als summum dat jongeren met een moslimachtergrond naast onze maatschappij vallen zogezegd omdat wij hen niet willen opnemen. Ik reageerde in dezelfde krant op 5 februari 2015.

Labels

En de Koerden?

Ook Pervine Jamil, voorzitster van het Koerdisch Bureau voor Ontmoeting en Informatie, kwam op 4 november 2014 langs in de commissie Buitenlandse Zaken voor de gedachtewisseling over de toestand van de minderheden in Irak en Syrië. Zij lichtte de huidige situatie toe van de Koerden daar.

 

Hier leest u het eerste deel dat gaat over de Yezidi's.

Terugvordering uitkeringen gaat niet door

Dat ik minister van pensioenen Bacquelaine ondervroeg in de commissie Sociale Zaken over een anomalie in wet, namelijk dat iemand die halftijds heeft gewerkt voor de overheid en halftijds in de privé bij langdurige ziekte maar recht heeft op een halve ziekte-uitkering, haalde enkele dagbladen. Hieronder het artikel uit De Tijd van 29 januari 2015.

 

 

Voltijds werken voor halve ziekte-uitkering: Groen en N-VA eisen oplossing

Dat ik minister van pensioenen Bacquelaine ondervroeg in de commissie Sociale Zaken over een anomalie in wet, namelijk dat iemand die halftijds heeft gewerkt voor de overheid en halftijds in de privé bij langdurige ziekte maar recht heeft op een halve ziekte-uitkering, haalde enkele dagbladen. Hieronder het artikel uit Het Laatste Nieuws van 28 januari 2015.

Hoe is het met de Yezidi?

Eerder deze week liet IS (Islamitische Staat) in het noorden van Irak zo'n 350 gevangen genomen Yezidi vrij. De groep bestond voor het grootste deel uit bejaarde mensen. De vrijlating was een zeldzaam lichtpuntje in de situatie waarin deze Koerdische, religieuze minderheid in Irak al sinds vorige zomer verkeert.

 

De commissie Buitenlandse Zaken ontmoette op 4 november 2014 Nareen Shammo Khalaf, journaliste en vertegenwoordigster van de Yezidi-gemeenschap. Zij lichtte voor ons de actuele situatie toe van de door IS-strijders bedreigde Yezidi.