Ander parlementair werk

N-VA-delegatie vraagt internationaal onderzoek naar Spaans geweld tijdens referendum

Fractievoorzitter Peter De Roover (N-VA) heeft namens de N-VA-delegatie bij de OVSE (Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa) een formeel verzoek ingediend bij de commissaris voor nationale minderheden en de directeur mensenrechten om onderzoek te doen naar de gewelddadigheden in Catalonië tijdens het onafhankelijkheidsreferendum. 

Commissie Buitenlandse zaken federaal parlement akkoord met vraag N-VA om Koerdische HDP-leden uit te nodigen

De N-VA steunt het Koerdische streven naar zelfbestuur. De repressiemaatregelen van de voorbije weken brachten dat thema weer nadrukkelijk onder de aandacht. Ook vanuit het parlement proberen wij druk uit te oefenen. Voor ons blijven de verkozen van de pro-Koerdische HDP volwaardige vertegenwoordigers van hun kiezers en we nodigen ze als zodanig uit in het parlement.

Vraag aan Unia om haatboodschappen te onderzoeken

In Brussel werd een politiewagen gebruikt voor de verspreiding van een haatspeech. Collega Johan Vandendriessche kaart deze zaak van misbruik van politiemateriaal aan in de Brusselse gemeenteraad. Ik vroeg Unia om de inhoud te onderzoeken.

AANVULLING: Op 7 september plaatste ik het antwoord van Unia (dat schrijft dat er 'mogelijk sprake is van het aanzettingsmisdrijf' en klacht indiende) en een reactie van de Brusselse burgemeester Mayeur die de zaak afdoet als 'zieverderij'.

De korte bocht van Van der Maelen en ander Saudi-nieuws

Deze week ging ik verschillende keren in debat over de eis van Groen (en Sp.a) om alle handelsrelaties met Saudi-Arabië te verbreken. Deze discussie maakte duidelijk dat nuances aanbrengen in een debat waar islam, mensenrechten en internationale politiek samenkomen geen eenvoudige zaak is. Hieronder kan u lezen wat de pers hiervan oppikte. 

'Erkenning Palestina loskoppelen van humanitaire hulp' (De Standaard) / Belgische delegatie op 'inleefbezoek' in Gaza (De Morgen)

De werkreis die ik samen met enkele collega’s politici breng aan Israël en Palestina ontgaat de pers niet. Na ons bezoek aan Gaza kreeg ik telefoon van een journalist van De Standaard en De Morgen. Hieronder kunt u beide artikels lezen.
Zoals u in mijn eigen stuk van 17 februari 2015 al kon lezen, liet het bezoek aan de Gazastrook mij niet onberoerd.